Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

KOMUNIKAT W SPRAWIE BUDOWY POMNIKA

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego przejęło inicjatywę budowy Pomnika św. Jana Pawła II w Bliznem jako wotum dziękczynienia za Jego obecność 40 lat temu w Bliznem oraz upamiętnienie 100-tnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polaków. W hołdzie Największemu Polakowi przełomu XX i XXI wieku. Ksiądz kanonik Stanisław Siuta proboszcz parafii Blizne, który przyjmował u Siebie jeszcze kardynała Karola Wojtyłę 07-08 września 1978r. na plebani blizneńskiej do swojej Rodziny mówił, że podczas pobytu kardynał Wojtyła siedział na ganku Wikarówki i modlił się na różańcu. Poprosił także proboszcza by poszedł z Nim na górę Św. Michała, pomimo bardzo trudnych warunków na drodze z powodu dużego błota musieli zawrócić z połowy drogi, dopiero okazana pomoc traktorzysty z Kółka Rolniczego, który ciągnikiem rolniczym wywiózł piechurów na Górę zrealizowała plan bycia na szczycie. Warto wiedzieć że osoba Św. Jana Pawła II w powiecie brzozowskim odwiedziła tylko dwie miejscowości: Blizne w której przebywał na noclegu oraz w Starej Wsi gdzie koncelebrował sumę odpustową Matki Bożej Siewnej 08 września 1978 roku.
Pomnik powstanie na placu przy nowym Kościele z siedzącą postacią wykonaną z brązu. Budowa jest finansowana ze zbiórki życzliwych osób i firm z Bliznego i jest odrębnym finansowaniem nie łączonym z potrzebami Parafii. Osoby które chcą się przyłączyć do tej inicjatywy proszę o ofiarę na ten cel dokonując wpłaty  na specjalny rachunek bankowy Stowarzyszenia/SPB/. Termin odsłonięcia pomnika uzależniony jest od ofiarności Parafian. Szczegóły projektu i poziom zaawansowania prac zamieszczone będą na stronie internetowej Stowarzyszenia. Druki przelewów znajdują się w placówkach handlowych usługowych na terenie Bliznego oraz przy głównych drzwiach wejściowych Kościoła i na stronie internetowej SPB (druk przelewu do pobrania).

Przewodniczący Stowarzyszenia Blizne 14 październik 2018r.         Marek Ćwiąkała

P.s.  Zapraszam do przekazywania informacji  z pobytu ś.w. Jana Pawła II w Bliznem  do Stowarzyszenia.

cid 235

NASZE DZIEDZICTWO

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego realizuje  projekt „NASZE DZIEDZICTWO” dofinansowany w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa. Realizowany będzie w kwietniu 2016 roku w Bliznem. Dotyczył będzie działań związanych z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego tj. zabytkowego zespołu kościelno-plebańskiego w Bliznem, w tym kościoła gotyckiego z XV w. wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO. Celem głównym jest ułatwienie i generowanie społecznego zaangażowania młodych w poznawanie własnego dziedzictwa. Podejmowane działania dotyczyć będą funkcji edukacyjnej dziedzictwa kulturowego, wykorzystane zostaną informacje powszechnie znane wśród społeczności, wiedza starszego pokolenia przekazana zostanie młodym pobudzając ich zainteresowanie i chęć uczenia się historii lokalnej.
W szczególności zapraszamy na:
- grę historyczno-terenową „Nasze zabytki”
- wystawę fotografii- dostępna od 29 kwietnia 2016 w dolnym kościele

resized Nasze dziedzictwo blizne

Rajd Nordic Walking 17.10.2014

W dniu 17.10.2014 r. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Brzozowska” oraz Wójt Gminy Jasienica Rosielna zorganizowało pierwszy rajd Nordic Walking w Gminie Jasienica Rosielna.
Impreza miała charakter sportowo-rekreacyjny oraz szkoleniowy i rozpoczęła się od zajęć instruktażowych, które prowadzone były przez profesjonalnych instruktorów Nordic Walking. Każdy uczestnik – niezależnie od poziomu zaawansowania i znajomości zasad uprawiania tej dyscypliny – mógł skorzystać z pomocy doświadczonych instruktorów, którzy wyjaśniali uczestnikom różne aspekty tak zwanego „chodzenia z kijkami” oraz prowadzili zajęcia praktyczne.
Główną częścią imprezy był przemarsz na trasie około 5 km, prowadzony przez instruktorów Nordic Walking, którzy również na trasie rajdu wspierali uczestników wskazówkami w zakresie prawidłowej techniki „chodzenia z kijkami”. Na starcie stanęło około 50 uczestników w szerokim przedziale wiekowym. Rajd miał charakter rekreacyjny, nie było więc ważne na którym miejscu uczestnicy ukończyli przemarsz. Na zakończenie – podczas wspólnego ogniska z kiełbaskami i bigosem – rozlosowano nagrody i wręczono pamiątkowe dyplomy.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z pierszego rajdu Nordic Walking, który odbył się na terenie naszej gminy.

=GALERIA=


resized DSC03113

 

Projekt pt. „Angielski też może stać się hobby…"

Na terenie Zespołu Szkół w Bliznem w roku szkolnym 2014/2015 realizowany będzie projekt pt. „„Angielski też może stać się hobby… - wykorzystanie technologii informacyjnych w praktycznej nauce języka obcego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum. Uczniowie korzystać będą bezpłatnie z  6 godzin języka angielskiego w miesiącu. W zależności od stopnia zaawansowania  umiejętności posługiwania się językiem angielskim uczniowie zakwalifikowani zostaną na:
-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego (dla uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali ocenę  dobry lub wyższą)
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (dla uczniów, którzy w poprzednim roku szklonym otrzymali ocenę z j. angielskiego niższą niż dobry)
W ramach zajęć uczniowie będą  rozwijać  sprawność mówienia i słuchania, kształtować umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi ustnych, skuteczne używanie języka w codziennych sytuacjach, wyrabiać umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi (słowniki, filmy, programy multimedialne i komputerowe)
Zajęcia odbywać się będą w nowych multimedialnych salach.
Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:
- Szkoły : blizne.edupage.org
- Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego:  www.blizne.net

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Bliznem ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauki języka angielskiego oraz rozwój kompetencji kluczowych w tym zakresie wśród uczniów ZS w Bliznem.
Dane OKE pokazują, że zdawalność j.angielskiego na poziomie podstawowym wśród uczniów ZS w Bliznem kształtują się poniżej średniej tj. na poziomie  4 staninu, na 9 możliwych. Dla porównania w sąsiednich gminach osiągnięty został poziom 7-8 .
Języki obce - dla niektórych rzecz zupełnie normalna, codzienność, dla innych czarna magia. Jak bardzo są przydatne? Czy warto się ich uczyć? Czy rzeczywiście przyda nam się ta wiedza i do czego? Takie pytania nurtują aktualnie wielu ludzi na całym świecie. Młodzież w szkole czuje się zmuszana do nauki języków obcych i nieraz zastanawia się, czy naprawdę warto się ich uczyć.
Język angielski staje się  międzynarodowym komunikatorem, co oznacza, że dobrze jest znać ten język na przyzwoitym poziomie.
Dzisiejsza młodzież stoi przed szansą darmowej nauki języków obcych w ramach nauki szkolnej. Dlaczego z tego nie skorzystać i nie nabyć w ten sposób potencjału niezbędnego do zapewnienia sobie lepszej przyszłości?
Nauka języków obcych to ważny, ale jednocześnie trudny przedmiot i aby go zaakceptować i mieć motywację do nauki, trzeba najpierw odkryć jego zalety. Nauka języka to coś więcej niż wkuwanie słówek, a każdy może znaleźć coś interesującego w języku obcym i stojącej za nim kulturze.

Jakie korzyści daje znajomość języków obcych?
Praca: Znając język obcy, masz większe możliwości na rynku pracy.
Zrozumienie innej kultury: Poznajesz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej rozumiesz jego mieszkańców oraz sam język.
Podróże: Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ potrafisz się porozumieć; Możesz nawiązywać ciekawe znajomości.
Gimnastyka umysłu: Cały czas ćwiczysz pamięć krótko- i długoterminową; Rozwijasz swoją kreatywność, zdolność kojarzenia oraz rozwiązywania problemów.
Nauka języków obcych pomaga także w nauce innych przedmiotów. Dzieci, które uczą się języka osiągają lepsze wyniki, gdyż ich pamięć i sposób organizowania wiedzy jest doskonalszy. Umożliwia to im również kontynuowanie nauki w lepszych szkołach, gdyż znajomość języków obcych jest mile widziana i dobrze punktowana w dobrych, cieszących się nienaganną opinią i niezłym poziomem szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych.

Mając świadomość powyższych zalet, trzeba dążyć do tego, by pokonać barierę językową, która utrudnia nam komunikowanie się w obcym języku. Bardzo często jest ona związana z niską samooceną ucznia. Samoocena człowieka wpływa na całe jego życie, także na sposób uczenia się oraz osiągane wyniki. W przypadku nauki języków obcych samoocena jest obok motywacji kluczową cechą decydującą o tym, czy uda nam się osiągnąć sukces, czy nie. Zaniżona samoocena sprawia, że bariera językowa, zwłaszcza na początku nauki, wydaje nam się przeszkodą nie do pokonania. Wstydzimy się odezwać, boimy się ośmieszenia lub krytyki, nie wierzymy we własne możliwości („W życiu się tego nie nauczę!”). To najczęstszy powód trudności pojawiających się podczas nauki języków obcych.

Czy myślisz że poliglotą trzeba się urodzić?
Wszyscy najwięksi, współcześni poligloci, twierdzą zgodnie, że:
1. Talent, nawet jeśli istnieje, to gra najmniejszą rolę w całym procesie
2. Każdy (!) może się nauczyć języka do poziomu biegłości
3. Metody są wtórne w stosunku do motywacji i zainteresowania

Mapy Bliznego z 1851 roku

Poniżej przedstawiamy mapy Bliznego z 1851 roku. W celu dokładniejszego przybliżenia można pobrać mapy w wysokiej jakości klikając na link (POBIERZ MAPY).

resized p0001 resized p0002 resized p0003 resized p0004 resized p0005 resized p0006 resized p0007 resized p0008  resized p0009 resized p0010 resized p0011 resized p0012

SZLACHETNA PACZKA

resized IMG 2090SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej.
Co roku angażuje w pomoc setki tysięcy ludzi:
•wolontariuszy,
•darczyńców,
•dobroczyńców.
W Paczce konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.
Wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebujących w swoim otoczeniu. Poznają ich historie, przyczyny trudnej sytuacji.
Jakim rodzinom pomagamy w SZLACHETNEJ PACZCE?
Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie
Rodzice z ciężko chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem często borykają się min. z:
- wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji
- koniecznością nieustannej opieki
Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie
Podobnie jak w powyższym przypadku rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy.
Rodzina wielodzietna. Czyli rodzina, w której jest troje lub więcej dzieci,
a rodzice pomimo starań nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.
Starość i samotność.
Samotne osoby w podeszłym wieku, które pozostawione samym sobie walczą z chorobą lub niedołężnością, a zbyt niska renta lub emerytura powoduje brak możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb.
Nieszczęście
Czyli zdarzenie losowe (powódź, pożar, a także śmierć jednego z członków rodziny), które postawiło rodzinę w trudnej sytuacji. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin.
Samotny rodzic
Włączamy tu osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej osób i które nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa.
Inne
Do tego kryterium włączamy rodziny, których przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że trzeba im udzielić pomocy. To rodziny, których zła sytuacja materialna może być spowodowana np. trudną sytuacją na rynku pracy, niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.
Kluczowym aspektem włączenia rodziny do SZLACHETNEJ PACZKI jest to, czy faktycznie jej członkowie podejmują starania, by poprawić swoją sytuację oraz czy przyczyny biedy są obiektywne.
Darczyńcy, po przeczytaniu opisu przygotowanego przez wolontariusza, wybierają rodzinę, której chcą pomóc i przygotowują pomoc materialną dopasowaną do potrzeb tej konkretnej rodziny.
Misją SZLACHETNEJ PACZKI jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami.
System ten oparty jest o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.
W 2013 roku SZLACHETNA PACZKA odbyła się po raz trzynasty, pod hasłem „Nie ma Polski biednej i bogatej. Jest jedna Polska”. W naszym rejonie po raz pierwszy. Objętych pomocą zostały 24 rodziny z gminy Jasienica Rosielna
i Domaradz. Liderem rejonu był Sławomir Kurcoń. W projekt zaangażowało się 9 wolontariuszy, którzy spotkali się z potrzebującymi rodzinami. Finał Szlachetnej paczki odbył się 7 i 8 grudnia. Magazyn znajdował się w Zapleczu Turystycznym w Bliznem. Odwiedzili nas darczyńcy z różnych regionów Polski, np. z województwa śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego. Jednym
z darczyńców była drużyna siatkarek KS DevelopRes Rzeszów, która przygotowaną paczkę zawiozła osobiście do wybranej przez siebie rodziny. Jedną paczkę przygotowywało średnio 21 darczyńców – były wśród nich rodziny, grupy znajomych, współpracowników, klasy szkolne. Średnia wartość packi to 1691 zł.

Informacja w sprawie wykonania przyłączy wodociągowych do budynków

Informacja w sprawie wykonania przyłączy wodociągowych do budynków

Nawiązując do informacji w sprawie wykonania dokumentacji na przyłącza do budynków/działek Zespół ds. Budowy Wodociągu informuje, że uzyskał pozwolenie na budowę dla wszystkich,  którzy wpłacili 230 zł oraz spełnili warunki potrzebne do wykonania w/w dokumentacji.
Po rozpoznaniu cenowym dotyczącym wyceny kosztów wykonania przyłączy (od kilku firm), Zebranie Wiejskie w dniu 15 września 2013 r. podjęło uchwałę o wspólnym wykonaniu przyłączy dzieląc koszty na ilość budynków/działek uczestniczących w pozwoleniu na budowę.
Zebranie postanowiło, aby do końca czerwca 2014 r. każdy uczestnik tego zadania zgromadził na koncie Zespołu ds. Budowy Wodociągu kwotę 1 200 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto 16 8642 1067 2009 6703 1348 0001 w Banku Spółdzielczym tytułem „Wykonanie przyłącza". W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz numer domu/działki.

Wykonanie przyłączy nastąpi dopiero po odebraniu do użytku sieci wodociągowej, której przewidywany termin zakończenia to czerwiec 2014 r., w związku z czym ostateczna kwota oraz termin rozpoczęcia wykonania przyłączy zostaną podane w okresie wiosennym 2014 r. po podpisaniu umowy z wykonawcą przyłączy.
Warunkiem zlecenia wykonania przyłącza do budynku/działki będzie pełna wpłata na konto Zespołu ds. Budowy Wodociągu obowiązująca za przyłącz, określona na wiosnę 2014 r. W przypadku nie spełnienia tych warunków (nie pełna wpłata) uczestnikowi zadania, o którym mowa wyżej zostaną zwrócone pieniądze bez odsetek, a dokumentacja na wykonanie jego przyłącza starci moc po oddaniu do użytku wykonanych przyłączy.
Dokumentacja przyłączy wodociągowych jest do wglądu w budynku Zaplecza Turystycznego przy Cmentarzu w Bliznem.

ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego w ramach realizacji projektu "Świadomy obywatel-odkrywcą nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna", zaprasza wszystkich mieszkańców gminy na spotkanie, które odbędzie się 5 lipca 2013 o godz 19.00 w sali kina w Jasienicy Rosielnej.

Tematem spotkanie będzie wykład pt.: PRAWA I OBOWIĄZKI TURYSTY. Wykład poprowadzi dr Mariusz Kaznowski - Dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie.

W trakcie przerwy przewidziany jest poczęstunek dla uczestników.
Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy

resized Plakat spotkanie3 A4

Projekt "Świadomy obywatel - odkrywca nowych możliwości. Edukacja obywatelska mieszkańców gminy Jasienica Rosielna"

SC LOGO basic2

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego ma zaszczyt poinformować iż otrzymało dotację na PROJEKT "ŚWIADOMY OBYWATEL-ODKRYWCA NOWYCH MOŻLIWOSCI. EDUKACJA OBYWATELSKA MIESZKAŃCOW GMINY JASIENICA ROSIELNA" WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIE W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ.
WARTOSC DOFINANSOWANIA: 17 480,45 CHF
Program będzie realizowany od listopada 2012 roku do lipca 2013 roku.

W celu poznania szczegółów zapraszamy do zakładki "Świadomy Obywatel"

Strony internetowe programu: www.programszwajcarski.gov.plwww.swiss-contribution.admin.ch/poland

1% podatku dla OSP Blizne

Ochotnicza Straż Pożarna zwraca się z prośbą do mieszkańców Bliznego o przekazanie 1% podatku. OSP posiada status organizacji pożytku publicznego, aby przekazać 1% podatku należy w formularzu PIT-37 w poz.125 (w formularzu PIT-36 w poz.304) jako cel wpisać: OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA BLIZNE, 36-221 BLIZNE 504 A, w poz.123 (poz.302 w PIT-36) Nr KRS: 0000116212, w poz. 124 (poz. 303 w PIT-36) wpisać kwotę 1% podatku.
Z góry dziękujemy za okazane wsparcie.

Prezes OSP Blizne

osp blizne

Informacja w sprawie budowy wodociągu w Bliznem

Utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego i powołany przez Zebranie Wiejskie w 2006 r. Zespół ds. Budowy Wodociągu, wyłonił ze swojego grona trzy osoby tj. Pantoł Marian, Nogaj Roman, Zarych Józef do prowadzenia spraw związanych z grupowym zleceniem wykonania dokumentacji na przyłącza do poszczególnych budynków/działek.

Sposób i tryb wykonania samych przyłączy, które będą kosztem właściciela budynku nastąpi po wykonaniu głównej sieci sfinansowanej przez Gminę Jasienica Rosielna i środki zewnętrzne. Każdy chętny na przyłączenie się do sieci wodociągowej będzie musiał ponieść koszty związane z wykonaniem dokumentacji na przyłącz do budynku/działki.

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do sieci wodociągowej, a nie złożyły oświadczenia na przyłącz wodociągu do 20 lutego 2012 r. oraz nie mają na swojej działce zaprojektowanej sieci wodociągowej, będą musiały przed dokonaniem wpłaty uzyskać własnym staraniem umowę cywilno – prawną z właścicielem sąsiedniej bądź sąsiednich działek, dotyczącą dysponowania działką na cele budowlane, przez które będzie przebiegał przyłącz. Podpisaną umowę należy dostarczyć do siedziby Zespołu w budynku przy cmentarzu.

Każdy, kto zdecyduje się na udział w grupowym zleceniu wykonania dokumentacji na przyłącz będzie zobowiązany do podpisania umowy z inwestorem zastępczym (który zostanie podany w późniejszym terminie).

Umowa ta zostanie dostarczona do podpisania do domu, po dokonaniu wpłaty.

Koszt wykonania dokumentacji na przyłącz dla budynku/działki w systemie grupowym wynosi 230 zł - płatne w Banku Spółdzielczym na nr konta 16 8642 1067 2009 6703 1348 0001, w terminie do 15 grudnia 2012 r. (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko właściciela budynku/działkiW przypadku nie spełnienia warunków wpłacone pieniądze zostaną zwrócone bez odsetek.

Osoby, które nie wezmą udziału w grupowym zgłoszeniu wykonania dokumentacji na przyłącz będą mogły wykonać taką dokumentację i przyłącz do budynku/działki indywidualnie po kosztach obowiązujących w danym czasie.

Właściciel budynku wskaże miejsce na montaż wodomierza dostarczonego przez Gminę na projektowanym przyłączu.

W sprawach wątpliwych prosimy o kontakt:

1. Budynek przy cmentarzu w Bliznem (zaplecze sanitarno - turystyczne) we wtorki od godziny 800-1000, a w środy od 1600-1800.

2. Urząd Gminy Jasienica Rosielna pokój nr 6, 13 4306032 wewnętrzny 54.

3. www.blizne.net (wzory umów cywilno-prawnych)