Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Wodociąg w Bliznem

W dniu 18.06.2012 r. wydano decyzję ustalającą sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego

polegająckranej na realizacji inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”  realizowanego  w ramach przedsięwzięcia pt.: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna”.

Planowany przebieg wodociągu (mapy):

    Mapa1     Mapa2     Mapa3     Mapa4     Mapa5     Mapa6     Mapa7     Mapa8     Mapa9 

 

 

Jasienica Rosielna, dnia 18.06.2012 r.

GG.6733.1.2012                                                              

D  E  C  Y  Z  J  A

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt. 2, ust. 3, art. 53, art. 54, art. 55 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kpa (Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) - po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Gminę Jasienica Rosielna, 36-220 Jasienica Rosielna 240

u  s  t  a  l  a  m

sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy

dla inwestycji celu publicznego

polegającej na realizacji inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”  realizowanego w ramach przedsięwzięcia pt.: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna”.

Inwestycja ma być realizowana na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Blizne, o nr ewid:

1, 2, 12099, 14/2, 3, 5, 6/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 3015, 3198, 3200, 3201, 3202, 4639/1, 4647, 4668, 4646, 4670, 4672, 4673, 4674, 4719, 4720, 4721, 4726, 4731, 4723, 4729, 4725, 4732, 4733, 4751, 4775, 4779, 4776, 4777, 4778, 4798, 4785, 4784, 4786, 4787/2, 4797, 4796, 4795, 4794, 4793, 4790, 4792, 4818, 4791, 4844/4, 4844/5, 4845, 4857, 4860, 4613, 3146, 3147, 3145, 3143, 3141, 3138, 3142, 3132, 3134, 3130, 3126, 3127/2, 3127/1, 3128/2, 3128/1, 3125, 3124, 3123, 3121, 3120, 3119, 3118, 3117, 3116/2, 3131, 3151, 10753/3, 10753/4, 3095, 3092/7, 3092/4, 3091/2, 3091/6, 3148, 3152, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 10632, 3181, 3183, 3184, 3185, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3194, 3195, 3196, 4930, 4963, 4889, 4869, 5120, 4874, 4873, 4876, 4875, 5124/2, 5124/1, 5123, 4878, 5127, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 5130/1, 5130/2, 5227, 5240/3, 5240/4, 5300, 5301, 5299, 5298, 5297, 5296, 5295, 5304, 5317, 5316, 5315, 5323, 5325, 5336, 5335, 10634, 5341, 5293, 5291, 5289, 5288, 5319/3, 5320/3, 5344, 5321, 5322, 10695, 5345, 5349, 5363, 5303, 5305, 5331, 5971, 5973, 5972, 5970, 5954, 5953, 5952, 5951/3,  5950, 5949, 10701, 10698, 5929/2, 5929/1, 10697, 10705, 5932, 5930/1, 5928/2, 5928/1, 5927, 5931, 5930/2, 5925/3, 5925/2, 5923/1, 5923/2, 5924, 5922, 5920, 5921, 6019, 6021, 6018, 6017/1, 5919, 6023/1, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6037, 6016, 6040/1, 6041, 6042, 6022/1, 6023/2, 6022/2, 6029, 6030/2, 6030/1, 6031/2, 6032, 6067/7, 6067/4, 6067/8, 6073, 6074/20, 6074/13, 6074/18, 6074/7, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6096, 6083/6, 6083/5, 6176, 6083/2, 6171/1, 6170/1, 6175/1, 6175/4, 6175/3, 6177, 6207, 6180, 6178, 6179, 6181/1, 6181/2, 6183, 6195, 6194, 6193, 6186, 6188, 6187, 6189, 6837, 6835, 6830, 6825, 6829/1, 6829/2, 10708, 6824, 6822, 6823, 6819, 6820, 6811/1, 6811/2, 6808/1, 6803, 6806, 6802, 6801, 6798, 6794/2, 10657/1, 6783, 6782, 6781, 6784, 6785/2, 6780, 6760/4, 6760/1, 6777/2, 6777/1, 6772/2, 6760/7, 6760/6, 6776, 6775, 6778, 6838, 6843/1, 6842, 6841, 6839, 6840, 6947, 6958, 6962, 6959/2, 6964, 6965, 6966, 6961, 6967, 6969, 6940, 6939, 6938, 6937, 12137, 6947, 7548/1, 7520, 7515, 7516, 7521/1, 7522/1, 7518/1, 7518/2, 6986, 7547, 7545, 7544/1, 7543, 10667, 7529, 7530, 7528/3, 7532, 7550/2, 7550/1, 7524, 7631, 7628, 7632, 7645, 7644, 7643, 7642, 10673, 10671/1, 7672, 7675, 7772/5, 7773, 7769, 7770, 7776/2, 7779, 7778, 7784, 7900, 7780, 7899, 7901, 7891, 7904, 7905/2, 7905/1, 7906, 7907/1, 7908/1, 7909, 7911, 7938/2, 7939, 7945, 7949, 7951, 7952, 7953, 7955/2, 7955/1, 7940/2, 7937/2, 7936, 7916, 7917, 7912, 7956/1, 7959, 7956/2, 8004, 8007/1, 8006, 8008, 8010, 8011, 8012, 8018, 8009, 8014, 8013, 7860, 7973, 7975, 7976, 7977, 7978, 7980, 7979, 7982, 8026, 8028/1, 8029, 8030, 8031, 8040, 8107, 8108, 8110/2, 8111/3, 8111/2, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8169, 8166/1, 8168, 8166/2, 8167, 8172, 8170/2, 8171/2, 8171/1, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8243/2, 8244/2, 8242/5, 8184, 10519/1, 8711/2, 8714/2, 8715, 8238/2, 8710, 8242/6, 8212/3, 8210/2, 8732, 8733, 8738, 8734, 8735, 8736, 8742, 8744/3, 8743, 8746/3, 8746/4, 8747/1, 8772, 8771, 8770, 8757, 8769, 8767, 8766/2, 8766/1, 8763/2, 8761/2, 8940, 8960, 8957, 8958, 8959, 8963, 8952, 8950, 8964, 8966, 8967, 8977, 8978, 8980, 8982/1, 8982/2, 8983/1, 8984, 9155/1, 9161, 9164, 9165, 9168, 9172, 9173, 9186, 9185, 9187/1, 9187/3, 9188, 9192, 9194/2, 9195, 9230, 9232, 9239, 9231/2, 9231/1, 9240, 9244/1, 9242, 9241, 9253, 9252, 9255/4, 9271, 12121/1, 9277, 9278/2, 9270, 9265, 2964/2, 9262/2, 9268, 9267, 9266, 9280, 9285, 8279/2, 12121/3, 9282/2, 9441/4, 9730/1, 9731, 9734/1, 9733, 12072/4, 12072/3, 9738/2, 9739/2, 9741/2, 9742, 9743/3, 9743/4, 9743/5, 9743/6, 9743/9, 9743/10, 9441/5, 9436/4, 9436/5, 9301/3, 9301/2, 9100/2, 9100/3, 9442/4, 9099/2, 9099/3, 9442/5, 9098/2, 9093, 9094, 8660, 8606, 8608/2, 12045, 9547/1, 9547/2, 9550/2, 9550/3, 9551, 9561/5, 9562/5, 9563/3, 9564, 9565, 9566, 9568, 9569/2, 9579/2, 9584/4, 12074/1, 9591/1, 9601/4, 9602/1, 9613/4, 9614/2, 9616/2, 12116, 9620/2, 9622/1, 9621, 9623/1, 9624, 9653, 9686, 9687, 9689, 9690/2, 9691, 9692, 9693, 9709, 9710, 9711, 12023, 9712, 9713, 9714, 10198/1, 10474, 10190/5, 10473, 10472, 10471, 10470/5, 10470/4, 10469/4, 9766/41, 10469/3, 10466, 10463, 10459, 10458, 10413, 10398, 10397, 10396, 10198/3, 10178, 10179, 10177, 10176, 10175, 10172, 10171, 10161, 10148, 10147, 10198, 10363, 10470/3, 10361, 10144, 10143, 10141/2, 9866/2, 9866/6, 9867/1, 9867/2, 9815, 9773, 12035, 9772, 9767/1, 9861/4, 9766/23, 9728, 9794, 9795, 9796, 9798, 12138/4, 12138/1, 12138/2, 12138/3, 9932, 9938, 9954/1, 9955/1, 10045, 10051, 12050, 10041, 10047, 10048, 9808, 9809, 9811, 9810, 9814/1, 10065, 10066/1, 10074, 10076, 10082, 10080/2, 10080/1, 10084/2, 10198/3, 10200/2, 10199/2, 10207/1, 10207/4, 10207/5, 10207/6, 10209/1, 10219/2, 10223, 10225, 10227, 10739, 10234, 10235/1, 10236/3, 10241/4, 10241/5, 10242, 10244/1, 10247, 10285, 10284, 10297, 10298, 10303, 10306, 10305, 10304, 10307/1, 10244/2, 4585, 4586/1, 4588, 4590, 4592, 4594, 4608/1, 4610, 4587, 4589, 4600, 4465, 4450, 4451, 4455, 4452, 4442, 4441, 10742/2, 10742/1, 4426, 4425, 4429, 3015, 4584, 4565, 4564, 4583, 4562, 4566, 4560, 4559, 4558, 4555, 4554, 4553, 4556/1, 4550, 4552/2, 4546, 4548, 4544, 4543, 4542, 4541, 4540, 4539, 4533, 4532, 4535, 4536/2, 4524, 4522/1, 4521, 4520, 4519, 4518, 4516, 4515, 4514/2, 4511/2, 4511/1, 4512, 4510/2, 4510/1, 4509, 4508, 4490, 4489, 4486/3, 4486/4, 4484, 4483/2, 4271, 4482, 4480, 4270, 4269, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4237/3, 4237/2, 4237/1, 4236, 4235, 4247, 4220, 4219, 4218, 4217, 4214, 4213, 4208, 4207/2, 4204, 4200, 4199, 4198, 4191, 4190, 4185, 4184, 4179, 10721/2, 4178/2, 4173, 4172, 4165/1, 4171, 4165/2, 4166/3, 4170, 4163, 4162, 4155, 4154, 4153, 4148, 4147, 4135, 4134/2, 4136/2, 4049/1, 4129/2, 4128/2, 4126, 4121/3, 4120, 4115, 4114, 4111, 4110, 4109, 3971, 3834, 3833, 3832, 3830, 3828, 3825, 3824, 3821, 3820, 3819, 3815, 3810, 3809, 3808, 3803, 10681, 3802, 3798, 3797, 3796, 3793, 3792, 3790, 3789/1, 3786, 3785, 3784, 3783, 3682/1, 3681, 3679, 3678/2, 3677, 3675, 3670, 3659, 3660, 3661, 3662, 3678/1, 3666/2, 3667/2, 3668, 3669/1, 3669/2, 3667/1, 3682/3, 3780/2, 3680, 3682/2, 3779, 3778, 3777, 3776, 3781, 3788, 3772, 3768, 3767, 3761, 3794, 3759, 3760, 3753/1, 3751, 3750, 3804, 3749, 3813, 3822, 3909, 3910, 3915, 3917, 3918, 3920, 3836, 3837, 3839, 3838, 3840, 4109, 4110, 4112, 4113/1, 4116, 4117, 4121/2, 4123/2, 4124, 4125, 4132, 4139/2, 4140, 4145, 4150, 4152, 4151/2, 4159, 4164/1, 4166/1, 4166/2, 4169, 4168/2, 4173/2, 4175, 4174/2, 10725, 4181, 4183, 4182, 4187, 4188, 4186, 4195/2, 4195/1, 4196, 4202, 4203, 4206/2, 4207/3, 4206/3, 3922, 3923, 3924, 3925, 3974, 4003/1, 4003/2, 4005, 4002, 4004/1, 4009, 4008, 4011, 4018, 4019, 3987, 3988, 3989, 3990, 4007, 4010, 4013, 4014, 4016/1, 4017, 4021/2, 4025, 4024, 4026, 4032, 4033, 4031, 4030/2, 4034, 4035, 4039/3, 4042/2, 4043/2, 4041, 4044/2, 4048/3, 4054/2, 4053, 4052, 4057, 4058, 4061, 4292/1, 4055, 4068, 4107/3, 4069, 4074, 4075/2, 4077, 4079, 4086, 4088, 4087, 4091, 4083, 4092, 4093, 4097, 4096, 4095, 4268, 4228, 4222, 4267, 4265, 4260, 4261, 4263, 4258, 4257, 4256, 4255, 4254, 4253, 4252, 4251, 4250, 4234, 4249, 4248, 3658, 3656, 3654, 3653, 3673, 3639/2, 3652, 3651, 3650, 3649, 3641, 3638, 3637, 3635, 3636, 3648, 3647, 3634, 3629, 3628, 3627, 3625, 3624, 3622, 3621, 3623, 3620, 3612, 3613, 3603, 3602, 3596, 3592, 3590/3, 3587, 3586, 3582, 3583, 3584, 3588, 3589, 3593, 3594, 3579, 3578/2, 3574, 3575, 3573, 3572, 3571, 3552/4, 3552/1, 3552/2, 12119, 3533/1, 3533/2, 3532, 3531, 3524/1, 3518/1, 3517, 3514, 3508, 3507/8, 3507/9, 3507/10, 3506, 3500, 3498, 3499, 3492, 3491, 3493, 3488/2, 3494, 3496, 3495, 3489, 3486, 3485, 3480/1, 3480/2, 3481, 3484/2, 3482, 3483, 3471, 10660, 3472, 3469, 3478, 3477, 3476, 3474, 3473, 3467, 3465, 3463, 3462, 3461, 3445, 3460, 3454, 3455, 10649, 3447, 3446, 3441, 3439/1, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3442/5, 3444/1, 3431, 3433, 3430, 3426, 3425, 3419, 3418, 3406, 3402, 3397/1, 3397/2, 3396, 3395, 3398, 3399, 3400, 3422, 3423, 3424, 3392, 3390, 3359, 3360, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3372/2, 3370, 3369, 3368, 3373, 3372/1, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3389, 3388, 3387, 3386, 3385, 3384, 3316/6, 3316/5, 3316/12, 3316/8, 3316/7, 3315/1, 3315/2, 3311, 3310, 3309, 3242, 3244, 3245, 3246, 10686, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3265, 3256, 3278, 3280, 3281, 3282, 3284, 3283, 3294, 3305, 3306/3, 3306/2, 3308, 3220, 3221, 3219, 3204/2, 3203, 3202, 3201, 3200, 3015, 47/2, 47/3, 61/3, 61/1, 63/1, 99, 3285, 3302/2, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3227, 3230/1, 3230/17, 3230/2, 36, 50/1, 31, 32, 30, 33, 34, 35, 42/6, 42/4, 44/1, 44/2, 47/1, 46/1, 46/2, 46/3, 48/7, 48/9, 48/4, 48/2, 51/12, 51/16, 51/15, 51/14, 51/9, 51/11, 51/4, 57/3, 57/4, 59/6, 59/7, 61/4, 49/1, 49/2, 52/7, 52/8, 52/4, 52/2, 50/2, 57/2, 64, 65/3, 65/6, 65/7, 85, 89/1, 90, 91/1, 91/2, 94, 95, 96, 102/3, 102/2, 102/1, 104, 273, 276, 281, 310, 311, 312, 324, 323, 249, 326, 328, 331, 400, 397, 398, 399, 2511/4, 2911, 2912, 2961, 2963, 2892, 2940, 2943, 2944, 2941, 2924/2, 2915, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924/1, 2928, 2935, 2889/2, 2887/1, 2886, 2887/2, 2885/1, 2878/5, 2878/6, 2878/4, 2878/3, 2881/6, 2881/3, 401, 402, 12084, 404/2, 411, 404/1, 412/2, 412/1, 414, 468/1, 472, 473, 474, 475/2, 475/1, 476, 477, 478, 519/1,  519/2, 520, 523/2, 524, 629, 630, 632, 633, 635, 636/2, 637, 638/1, 639, 663, 759, 755, 756/2, 757, 761, 753, 764, 765, 766/1, 768, 769, 776, 789, 790, 791/1, 792, 794, 856, 857, 858, 860, 861/1, 12065, 862, 945/1, 12066, 949, 951, 12141, 948, 971, 973, 977/7, 977/4, 977/5, 977/1, 2871, 2870, 2869, 2867, 2866, 2873, 2874, 2875,  2865, 2862, 2851, 2850, 2844, 2845, 2842, 2849, 2846, 2847, 2838, 2841, 2852, 2864, 2837, 2836, 2835, 2833, 2831, 2830, 2829, 2826, 2824, 2819, 2816, 2817, 2814, 2813, 2812, 2807, 2808, 2832, 2805, 2795, 2794, 2796, 2793, 2792, 2786, 2788, 2784, 2783, 2781, 2774, 2773, 2761, 2762, 2758, 2756, 1049, 1027, 2755, 2753, 2752, 2751, 2750, 2747, 2746, 2745, 2744, 2743, 2740, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734, 2733, 2732/2, 2730, 2728/1, 2729/2, 2729/1, 2727, 2724/2, 2722/1, 2721/1, 2721/2, 2717, 2719/1, 2719/2, 2718, 2714/1, 2706, 2705, 2707, 2701, 2702, 2699/1, 2698, 2695, 2694, 2693, 2692, 2691, 2690, 2689, 2688, 2687/2, 2685, 2683, 2682, 2681, 2680, 2679, 2678, 2673, 2669, 2672, 2670, 2671, 2667, 2666, 2665, 2664, 2663, 2662/5, 2662/6, 2662/3, 1085, 1088, 1086, 1095, 1096, 1102/1, 1168, 1169/4, 1169/3, 1170, 1211, 1228, 1231, 1232, 2732/1, 1234, 2731/1, 2728/3, 12140, 2725, 2511/2, 1256, 2715, 2716/2, 2713, 2712, 2709, 1509, 2710, 2711, 1512, 1514, 1528, 1532, 1533, 1535, 1534, 1539/2, 1539/3, 1545, 1544, 1546, 1548/1, 1549, 1556/2, 1557, 1559, 1662, 1575, 1582, 1583, 1584, 1585, 1617, 1618/1, 1619, 1620, 1621/2, 1626/2, 1626/4, 1627, 1626/3, 1651, 1650, 1652, 1659/1, 1660, 1661, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1743/2, 1744, 1745, 1746, 1742/1, 1747, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1821, 1841, 1842/2, 1843, 1845/1, 1872, 1971, 1972, 1974, 2003, 2080/2, 2078, 2077, 2081, 2083, 2182, 2127, 2125, 2126, 2128/1, 2128/2, 2129, 2131, 2132, 2133, 2139, 2144, 2147, 2149/1, 2151/1, 2151/2, 2156, 2157, 2158, 2160, 2161, 2511/3, 2512, 2513, 2331, 2482, 2481, 2464, 2463, 2458, 2453, 12006, 2452, 2449, 2443, 2442, 2423, 2422, 2421, 2420, 2396, 2391, 2340, 2341, 2342, 2339, 2338, 2344, 2393, 2392, 2414, 2413, 2303, 2302, 2299, 2298, 2295, 2483, 2485, 2486/1, 2490/3, 2494, 2484, 2518, 2519/1, 2490/3, 2519/3, 2488/3, 2489/1, 2489/3, 2489/2, 2488/4, 2490/5, 2491/5, 9492/1, 2496, 2499, 2500, 2501, 2502/2, 2520/1, 2520/2, 2526, 2527, 2528/1, 2530, 2528/2, 2531/1, 2531/2, 2532/2, 2536, 2540, 2544, 2543, 2542, 2541/1, 2546, 2545/2, 2550, 2551, 2554, 12008, 2559, 2560, 2562, 2563, 2564, 2568, 2569, 2574, 2582, 2575, 2581, 2585, 2589, 2593, 2594, 2595, 2602, 2603, 2605, 2604, 2606, 2609, 2610/1, 2616, 2631, 2634, 2633, 2637, 2636, 2638, 2641, 2642 w granicach określonych na załącznikach graficznych nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 liniami rozgraniczającymi oraz konturami: A-B-C-D, E-F-G-H, I-J-K-L, M-N-O-P, R-S-T-U-W, A-B-C-D, E-F-G-H, I-J-K-L, M-N-O-P.

Warunki są następujące:

1. Rodzaj inwestycji:

 • rodzaj zabudowy: infrastruktura techniczna;
 • funkcja zabudowy: studnie głębinowe, zbiorniki retencyjno – wyrównawcze, stacje uzdatniania wody, sieć wodociągowa.

2. Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych:

a. Warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:

1/ Opracować projekt budowlany spełniający wymogi określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami) i Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z późniejszymi zmianami).

2/ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy, ustala się:

w ramach inwestycji realizowane będzie:

 • budowa stacji uzdatniania wody Blizne 1, a w tym:

–  odwiercenie i uzbrojenie studni w miejscach istniejących otworów badawczych P15, 
P5, P17 i P16,

–   budowa budynku stacji uzdatniania wody,

–   budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej,

–   budowa uzbrojenia terenu s.u.w. Blizne 1,

 • budowa stacji uzdatniania wody Blizne 2, a w tym:

– odwiercenie i uzbrojenie trzech studni w miejscach istniejących otworów badawczych P4, P19 i P18,

–   budowa budynku stacji uzdatniania wody,

–   budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej,

–   budowa uzbrojenia terenu s.u.w. Blizne 2,

 • budowa zbiornika retencyjno – wyrównawczego,
 • budowa sieci wodociągowej przesyłowej i rozdzielczej,
 • budowa kabla elektrycznego Nn zalicznikowego (od stacji uzdatniania wody do studni wierconych.

b. Warunki ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury:

 • § Przedmiotowe przedsięwzięcie w myśl § 3 ust. 1 pkt 68 i 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) zostało zaliczone do grupy przedsięwzięć, mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane – „rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową” oraz „urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3 na godzinę”. W związku z powyższym na etapie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na podstawie art. 64 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Wójt Gminy Jasienica Rosielna wystąpił do organów opiniujących tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Brzozowie z pismem o znaku: GG.6220.2.2011 z dnia 24.06.2011 r. o wydanie opinii dotyczącej obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem o znaku WOOŚ.4240.1.19.2011.AH-4 z dnia 2011-07-28 wyraził opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzozowie pismem o znaku:  PSNZ.4651-7/11 z dnia 2011-07-08 wyraził opinię, że z sanitarnego punktu widzenia nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Ponadto w trakcie prowadzonego postępowania administracyjnego na podstawie art. 63 ust. l ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dokonano analizy wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz załącznika do tego wniosku tj. karty informacyjnej przedsięwzięcia oraz jego oddziaływania na środowisko. Pod uwagę brano czy planowane przedsięwzięcie spełnia łącznie uwarunkowania zawarte w powyższym akcie prawnym. Stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie pewnych uwarunkowań nie dotyczy z uwagi na jego charakter oraz, że planowane przedsięwzięcie nie stanowi zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. Na etapie prowadzonego postępowania nie zgłoszono żadnych wniosków i zastrzeżeń do planowanej inwestycji. W związku z powyższym po zapoznaniu się z opiniami organów opiniujących oraz po dogłębnej analizie wniosku, Wójt Gminy Jasienica Rosielna w swoim postanowieniu znak: GG.6220.2.2011 z dnia 26.08.2011 r. orzekł, że dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej, wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi, oraz Stacjami Uzdatniania Wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W dniu 14.09.2011 r., została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 2/2011, znak: GG.6220.2.2011 w której Wójt Gminy Jasienica Rosielna stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.
 • § W zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury - nie dotyczy niniejszej inwestycji.
 • § Przedsięwzięcie zlokalizowane będzie poza granicami wielko powierzchniowych form ochrony przyrody o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm).
 • § w obowiązującym Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Jasienica Rosielna część inwestycji jest projektowana w obszarach określonych jako: tereny osuwiskowe i tereny zagrożone osuwiskami, dlatego w zależności od potrzeb warunki inwestycji należy dostosować do Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r., w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).
 • § teren pod projektowaną inwestycję znajduje się częściowo, zgodnie z opracowaniem „Określenie zagrożenia powodziowego w zlewni Wisłoka”, w obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią ze strony rzeki Stobnicy, w zasięgu zalewu wodą Q1%. W związku   z powyższym, należy uzyskać zgodę Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającą z zakazów określonych w art. 88l ustawy prawo wodne.

c. Warunki obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:

 • zaopatrzenie w energię elektryczną: stacja uzdatniania wody Blizne 1 i Blizne 2 wymaga zasilania w energię elektryczna o mocy ok. 60 kW każda. Zasilanie s.u.w. zapewni PGE Rzeszów ul. 8-go Marca 6 na warunkach wg oddzielnej umowy, przewiduje się awaryjne zasilanie z agregatorów prądotwórczych;
 • zaopatrzenie w gaz: inwestycja nie wymaga ustalenia takich warunków;
 • zaopatrzenie w wodę: z istniejącej sieci;
 • odprowadzenia ścieków: na stacji uzdatniania wody Blizne 1 i Blizne 2 budowane będą bezodpływowe szczelne zbiorniki ścieków, wywóz ścieków zaplanowano na oczyszczalnię ścieków w Bliznem (własność Inwestora);
 • odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu s.u.w. Blizne 1 do rowu przydrożnego i dalej do zbiornika retencyjnego na potoku Drożdżalowskim bez oczyszczania;
 • odprowadzenie wód popłucznych z filtrów na s.u.w. Blizne 1 do rowu przydrożnego drogi gminnej i dalej do zbiornika retencyjnego przeciwpowodziowego na potoku Drożdżalowskim po ich wcześniejszym oczyszczeniu na osadnikach wód popłucznych,
 • odprowadzenie wód popłucznych z filtrów na s.u.w. Blizne 2 do potoku Gołaszowskiego po ich wcześniejszym oczyszczeniu na osadnikach wód popłucznych,
 • komunikacja: do zbiornika retencyjno – wyrównawczego przewidziano dojazd bezpośrednio z drogi powiatowej nr 2063R Blizne – Golcowa po przebudowie istniejącego zjazdu. Dojazd do obiektów tj. studnie wiercone, s.u.w. Blizne 1 i s.u.w. Blizne 2 z dróg gminnych lokalnych.

d. Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich:

Obiekty budowlane należy zaprojektować zapewniając wymagania określone w art. 5 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623  z późniejszymi zmianami).

e. Wymagania dotyczące obiektów budowlanych na terenach górniczych oraz narażonych na niebezpieczeństwo powodzi i zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych:

nie dotyczy inwestycji

3. Linie rozgraniczające teren inwestycji:

wyznaczone na załącznikach graficznych nr 1 do nr 9, sporządzonych na kopii map ewidencji gruntów w skali 1: 2000, oznaczone są liniami rozgraniczającymi, linią ciągłą koloru czarnego oraz  konturami: A-B-C-D, E-F-G-H, I-J-K-L, M-N-O-P, R-S-T-U-W, A-B-C-D, E-F-G-H, I-J-K-L, M-N-O-P, zgodnie  z Polską Normą PN-B-01027.

 

U z a s a d n i e n i e

Zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla lokalizacji inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego wydanej na podstawie obowiązujących ustaw.

Gmina Jasienica Rosielna złożyła wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”realizowanego w ramach przedsięwzięcia pt.: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna”. Inwestycja ma być realizowana na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Blizne, o nr ewid: 1, 2, 12099, 14/2, 3, 5, 6/2, 11, 12, 13/1, 13/2, 3015, 3198, 3200, 3201, 3202, 4639/1, 4647, 4668, 4646, 4670, 4672, 4673, 4674, 4719, 4720, 4721, 4726, 4731, 4723, 4729, 4725, 4732, 4733, 4751, 4775, 4779, 4776, 4777, 4778, 4798, 4785, 4784, 4786, 4787/2, 4797, 4796, 4795, 4794, 4793, 4790, 4792, 4818, 4791, 4844/4, 4844/5, 4845, 4857, 4860, 4613, 3146, 3147, 3145, 3143, 3141, 3138, 3142, 3132, 3134, 3130, 3126, 3127/2, 3127/1, 3128/2, 3128/1, 3125, 3124, 3123, 3121, 3120, 3119, 3118, 3117, 3116/2, 3131, 3151, 10753/3, 10753/4, 3095, 3092/7, 3092/4, 3091/2, 3091/6, 3148, 3152, 3153, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 10632, 3181, 3183, 3184, 3185, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3194, 3195, 3196, 4930, 4963, 4889, 4869, 5120, 4874, 4873, 4876, 4875, 5124/2, 5124/1, 5123, 4878, 5127, 4884, 4885, 4886, 4887, 4888, 5130/1, 5130/2, 5227, 5240/3, 5240/4, 5300, 5301, 5299, 5298, 5297, 5296, 5295, 5304, 5317, 5316, 5315, 5323, 5325, 5336, 5335, 10634, 5341, 5293, 5291, 5289, 5288, 5319/3, 5320/3, 5344, 5321, 5322, 10695, 5345, 5349, 5363, 5303, 5305, 5331, 5971, 5973, 5972, 5970, 5954, 5953, 5952, 5951/3,  5950, 5949, 10701, 10698, 5929/2, 5929/1, 10697, 10705, 5932, 5930/1, 5928/2, 5928/1, 5927, 5931, 5930/2, 5925/3, 5925/2, 5923/1, 5923/2, 5924, 5922, 5920, 5921, 6019, 6021, 6018, 6017/1, 5919, 6023/1, 6024, 6025, 6026, 6027, 6028, 6037, 6016, 6040/1, 6041, 6042, 6022/1, 6023/2, 6022/2, 6029, 6030/2, 6030/1, 6031/2, 6032, 6067/7, 6067/4, 6067/8, 6073, 6074/20, 6074/13, 6074/18, 6074/7, 6076, 6077, 6078, 6079, 6080, 6081, 6082, 6096, 6083/6, 6083/5, 6176, 6083/2, 6171/1, 6170/1, 6175/1, 6175/4, 6175/3, 6177, 6207, 6180, 6178, 6179, 6181/1, 6181/2, 6183, 6195, 6194, 6193, 6186, 6188, 6187, 6189, 6837, 6835, 6830, 6825, 6829/1, 6829/2, 10708, 6824, 6822, 6823, 6819, 6820, 6811/1, 6811/2, 6808/1, 6803, 6806, 6802, 6801, 6798, 6794/2, 10657/1, 6783, 6782, 6781, 6784, 6785/2, 6780, 6760/4, 6760/1, 6777/2, 6777/1, 6772/2, 6760/7, 6760/6, 6776, 6775, 6778, 6838, 6843/1, 6842, 6841, 6839, 6840, 6947, 6958, 6962, 6959/2, 6964, 6965, 6966, 6961, 6967, 6969, 6940, 6939, 6938, 6937, 12137, 6947, 7548/1, 7520, 7515, 7516, 7521/1, 7522/1, 7518/1, 7518/2, 6986, 7547, 7545, 7544/1, 7543, 10667, 7529, 7530, 7528/3, 7532, 7550/2, 7550/1, 7524, 7631, 7628, 7632, 7645, 7644, 7643, 7642, 10673, 10671/1, 7672, 7675, 7772/5, 7773, 7769, 7770, 7776/2, 7779, 7778, 7784, 7900, 7780, 7899, 7901, 7891, 7904, 7905/2, 7905/1, 7906, 7907/1, 7908/1, 7909, 7911, 7938/2, 7939, 7945, 7949, 7951, 7952, 7953, 7955/2, 7955/1, 7940/2, 7937/2, 7936, 7916, 7917, 7912, 7956/1, 7959, 7956/2, 8004, 8007/1, 8006, 8008, 8010, 8011, 8012, 8018, 8009, 8014, 8013, 7860, 7973, 7975, 7976, 7977, 7978, 7980, 7979, 7982, 8026, 8028/1, 8029, 8030, 8031, 8040, 8107, 8108, 8110/2, 8111/3, 8111/2, 8113, 8114, 8115, 8116, 8117, 8118, 8169, 8166/1, 8168, 8166/2, 8167, 8172, 8170/2, 8171/2, 8171/1, 8178, 8179, 8180, 8181, 8182, 8243/2, 8244/2, 8242/5, 8184, 10519/1, 8711/2, 8714/2, 8715, 8238/2, 8710, 8242/6, 8212/3, 8210/2, 8732, 8733, 8738, 8734, 8735, 8736, 8742, 8744/3, 8743, 8746/3, 8746/4, 8747/1, 8772, 8771, 8770, 8757, 8769, 8767, 8766/2, 8766/1, 8763/2, 8761/2, 8940, 8960, 8957, 8958, 8959, 8963, 8952, 8950, 8964, 8966, 8967, 8977, 8978, 8980, 8982/1, 8982/2, 8983/1, 8984, 9155/1, 9161, 9164, 9165, 9168, 9172, 9173, 9186, 9185, 9187/1, 9187/3, 9188, 9192, 9194/2, 9195, 9230, 9232, 9239, 9231/2, 9231/1, 9240, 9244/1, 9242, 9241, 9253, 9252, 9255/4, 9271, 12121/1, 9277, 9278/2, 9270, 9265, 2964/2, 9262/2, 9268, 9267, 9266, 9280, 9285, 8279/2, 12121/3, 9282/2, 9441/4, 9730/1, 9731, 9734/1, 9733, 12072/4, 12072/3, 9738/2, 9739/2, 9741/2, 9742, 9743/3, 9743/4, 9743/5, 9743/6, 9743/9, 9743/10, 9441/5, 9436/4, 9436/5, 9301/3, 9301/2, 9100/2, 9100/3, 9442/4, 9099/2, 9099/3, 9442/5, 9098/2, 9093, 9094, 8660, 8606, 8608/2, 12045, 9547/1, 9547/2, 9550/2, 9550/3, 9551, 9561/5, 9562/5, 9563/3, 9564, 9565, 9566, 9568, 9569/2, 9579/2, 9584/4, 12074/1, 9591/1, 9601/4, 9602/1, 9613/4, 9614/2, 9616/2, 12116, 9620/2, 9622/1, 9621, 9623/1, 9624, 9653, 9686, 9687, 9689, 9690/2, 9691, 9692, 9693, 9709, 9710, 9711, 12023, 9712, 9713, 9714, 10198/1, 10474, 10190/5, 10473, 10472, 10471, 10470/5, 10470/4, 10469/4, 9766/41, 10469/3, 10466, 10463, 10459, 10458, 10413, 10398, 10397, 10396, 10198/3, 10178, 10179, 10177, 10176, 10175, 10172, 10171, 10161, 10148, 10147, 10198, 10363, 10470/3, 10361, 10144, 10143, 10141/2, 9866/2, 9866/6, 9867/1, 9867/2, 9815, 9773, 12035, 9772, 9767/1, 9861/4, 9766/23, 9728, 9794, 9795, 9796, 9798, 12138/4, 12138/1, 12138/2, 12138/3, 9932, 9938, 9954/1, 9955/1, 10045, 10051, 12050, 10041, 10047, 10048, 9808, 9809, 9811, 9810, 9814/1, 10065, 10066/1, 10074, 10076, 10082, 10080/2, 10080/1, 10084/2, 10198/3, 10200/2, 10199/2, 10207/1, 10207/4, 10207/5, 10207/6, 10209/1, 10219/2, 10223, 10225, 10227, 10739, 10234, 10235/1, 10236/3, 10241/4, 10241/5, 10242, 10244/1, 10247, 10285, 10284, 10297, 10298, 10303, 10306, 10305, 10304, 10307/1, 10244/2, 4585, 4586/1, 4588, 4590, 4592, 4594, 4608/1, 4610, 4587, 4589, 4600, 4465, 4450, 4451, 4455, 4452, 4442, 4441, 10742/2, 10742/1, 4426, 4425, 4429, 3015, 4584, 4565, 4564, 4583, 4562, 4566, 4560, 4559, 4558, 4555, 4554, 4553, 4556/1, 4550, 4552/2, 4546, 4548, 4544, 4543, 4542, 4541, 4540, 4539, 4533, 4532, 4535, 4536/2, 4524, 4522/1, 4521, 4520, 4519, 4518, 4516, 4515, 4514/2, 4511/2, 4511/1, 4512, 4510/2, 4510/1, 4509, 4508, 4490, 4489, 4486/3, 4486/4, 4484, 4483/2, 4271, 4482, 4480, 4270, 4269, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4237/3, 4237/2, 4237/1, 4236, 4235, 4247, 4220, 4219, 4218, 4217, 4214, 4213, 4208, 4207/2, 4204, 4200, 4199, 4198, 4191, 4190, 4185, 4184, 4179, 10721/2, 4178/2, 4173, 4172, 4165/1, 4171, 4165/2, 4166/3, 4170, 4163, 4162, 4155, 4154, 4153, 4148, 4147, 4135, 4134/2, 4136/2, 4049/1, 4129/2, 4128/2, 4126, 4121/3, 4120, 4115, 4114, 4111, 4110, 4109, 3971, 3834, 3833, 3832, 3830, 3828, 3825, 3824, 3821, 3820, 3819, 3815, 3810, 3809, 3808, 3803, 10681, 3802, 3798, 3797, 3796, 3793, 3792, 3790, 3789/1, 3786, 3785, 3784, 3783, 3682/1, 3681, 3679, 3678/2, 3677, 3675, 3670, 3659, 3660, 3661, 3662, 3678/1, 3666/2, 3667/2, 3668, 3669/1, 3669/2, 3667/1, 3682/3, 3780/2, 3680, 3682/2, 3779, 3778, 3777, 3776, 3781, 3788, 3772, 3768, 3767, 3761, 3794, 3759, 3760, 3753/1, 3751, 3750, 3804, 3749, 3813, 3822, 3909, 3910, 3915, 3917, 3918, 3920, 3836, 3837, 3839, 3838, 3840, 4109, 4110, 4112, 4113/1, 4116, 4117, 4121/2, 4123/2, 4124, 4125, 4132, 4139/2, 4140, 4145, 4150, 4152, 4151/2, 4159, 4164/1, 4166/1, 4166/2, 4169, 4168/2, 4173/2, 4175, 4174/2, 10725, 4181, 4183, 4182, 4187, 4188, 4186, 4195/2, 4195/1, 4196, 4202, 4203, 4206/2, 4207/3, 4206/3, 3922, 3923, 3924, 3925, 3974, 4003/1, 4003/2, 4005, 4002, 4004/1, 4009, 4008, 4011, 4018, 4019, 3987, 3988, 3989, 3990, 4007, 4010, 4013, 4014, 4016/1, 4017, 4021/2, 4025, 4024, 4026, 4032, 4033, 4031, 4030/2, 4034, 4035, 4039/3, 4042/2, 4043/2, 4041, 4044/2, 4048/3, 4054/2, 4053, 4052, 4057, 4058, 4061, 4292/1, 4055, 4068, 4107/3, 4069, 4074, 4075/2, 4077, 4079, 4086, 4088, 4087, 4091, 4083, 4092, 4093, 4097, 4096, 4095, 4268, 4228, 4222, 4267, 4265, 4260, 4261, 4263, 4258, 4257, 4256, 4255, 4254, 4253, 4252, 4251, 4250, 4234, 4249, 4248, 3658, 3656, 3654, 3653, 3673, 3639/2, 3652, 3651, 3650, 3649, 3641, 3638, 3637, 3635, 3636, 3648, 3647, 3634, 3629, 3628, 3627, 3625, 3624, 3622, 3621, 3623, 3620, 3612, 3613, 3603, 3602, 3596, 3592, 3590/3, 3587, 3586, 3582, 3583, 3584, 3588, 3589, 3593, 3594, 3579, 3578/2, 3574, 3575, 3573, 3572, 3571, 3552/4, 3552/1, 3552/2, 12119, 3533/1, 3533/2, 3532, 3531, 3524/1, 3518/1, 3517, 3514, 3508, 3507/8, 3507/9, 3507/10, 3506, 3500, 3498, 3499, 3492, 3491, 3493, 3488/2, 3494, 3496, 3495, 3489, 3486, 3485, 3480/1, 3480/2, 3481, 3484/2, 3482, 3483, 3471, 10660, 3472, 3469, 3478, 3477, 3476, 3474, 3473, 3467, 3465, 3463, 3462, 3461, 3445, 3460, 3454, 3455, 10649, 3447, 3446, 3441, 3439/1, 3438/1, 3438/2, 3438/3, 3442/5, 3444/1, 3431, 3433, 3430, 3426, 3425, 3419, 3418, 3406, 3402, 3397/1, 3397/2, 3396, 3395, 3398, 3399, 3400, 3422, 3423, 3424, 3392, 3390, 3359, 3360, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3372/2, 3370, 3369, 3368, 3373, 3372/1, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3389, 3388, 3387, 3386, 3385, 3384, 3316/6, 3316/5, 3316/12, 3316/8, 3316/7, 3315/1, 3315/2, 3311, 3310, 3309, 3242, 3244, 3245, 3246, 10686, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3265, 3256, 3278, 3280, 3281, 3282, 3284, 3283, 3294, 3305, 3306/3, 3306/2, 3308, 3220, 3221, 3219, 3204/2, 3203, 3202, 3201, 3200, 3015, 47/2, 47/3, 61/3, 61/1, 63/1, 99, 3285, 3302/2, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3227, 3230/1, 3230/17, 3230/2, 36, 50/1, 31, 32, 30, 33, 34, 35, 42/6, 42/4, 44/1, 44/2, 47/1, 46/1, 46/2, 46/3, 48/7, 48/9, 48/4, 48/2, 51/12, 51/16, 51/15, 51/14, 51/9, 51/11, 51/4, 57/3, 57/4, 59/6, 59/7, 61/4, 49/1, 49/2, 52/7, 52/8, 52/4, 52/2, 50/2, 57/2, 64, 65/3, 65/6, 65/7, 85, 89/1, 90, 91/1, 91/2, 94, 95, 96, 102/3, 102/2, 102/1, 104, 273, 276, 281, 310, 311, 312, 324, 323, 249, 326, 328, 331, 400, 397, 398, 399, 2511/4, 2911, 2912, 2961, 2963, 2892, 2940, 2943, 2944, 2941, 2924/2, 2915, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924/1, 2928, 2935, 2889/2, 2887/1, 2886, 2887/2, 2885/1, 2878/5, 2878/6, 2878/4, 2878/3, 2881/6, 2881/3, 401, 402, 12084, 404/2, 411, 404/1, 412/2, 412/1, 414, 468/1, 472, 473, 474, 475/2, 475/1, 476, 477, 478, 519/1,  519/2, 520, 523/2, 524, 629, 630, 632, 633, 635, 636/2, 637, 638/1, 639, 663, 759, 755, 756/2, 757, 761, 753, 764, 765, 766/1, 768, 769, 776, 789, 790, 791/1, 792, 794, 856, 857, 858, 860, 861/1, 12065, 862, 945/1, 12066, 949, 951, 12141, 948, 971, 973, 977/7, 977/4, 977/5, 977/1, 2871, 2870, 2869, 2867, 2866, 2873, 2874, 2875,  2865, 2862, 2851, 2850, 2844, 2845, 2842, 2849, 2846, 2847, 2838, 2841, 2852, 2864, 2837, 2836, 2835, 2833, 2831, 2830, 2829, 2826, 2824, 2819, 2816, 2817, 2814, 2813, 2812, 2807, 2808, 2832, 2805, 2795, 2794, 2796, 2793, 2792, 2786, 2788, 2784, 2783, 2781, 2774, 2773, 2761, 2762, 2758, 2756, 1049, 1027, 2755, 2753, 2752, 2751, 2750, 2747, 2746, 2745, 2744, 2743, 2740, 2738, 2737, 2736, 2735, 2734, 2733, 2732/2, 2730, 2728/1, 2729/2, 2729/1, 2727, 2724/2, 2722/1, 2721/1, 2721/2, 2717, 2719/1, 2719/2, 2718, 2714/1, 2706, 2705, 2707, 2701, 2702, 2699/1, 2698, 2695, 2694, 2693, 2692, 2691, 2690, 2689, 2688, 2687/2, 2685, 2683, 2682, 2681, 2680, 2679, 2678, 2673, 2669, 2672, 2670, 2671, 2667, 2666, 2665, 2664, 2663, 2662/5, 2662/6, 2662/3, 1085, 1088, 1086, 1095, 1096, 1102/1, 1168, 1169/4, 1169/3, 1170, 1211, 1228, 1231, 1232, 2732/1, 1234, 2731/1, 2728/3, 12140, 2725, 2511/2, 1256, 2715, 2716/2, 2713, 2712, 2709, 1509, 2710, 2711, 1512, 1514, 1528, 1532, 1533, 1535, 1534, 1539/2, 1539/3, 1545, 1544, 1546, 1548/1, 1549, 1556/2, 1557, 1559, 1662, 1575, 1582, 1583, 1584, 1585, 1617, 1618/1, 1619, 1620, 1621/2, 1626/2, 1626/4, 1627, 1626/3, 1651, 1650, 1652, 1659/1, 1660, 1661, 1723, 1724, 1725, 1726, 1727, 1728, 1743/2, 1744, 1745, 1746, 1742/1, 1747, 1814, 1816, 1817, 1818, 1819, 1821, 1841, 1842/2, 1843, 1845/1, 1872, 1971, 1972, 1974, 2003, 2080/2, 2078, 2077, 2081, 2083, 2182, 2127, 2125, 2126, 2128/1, 2128/2, 2129, 2131, 2132, 2133, 2139, 2144, 2147, 2149/1, 2151/1, 2151/2, 2156, 2157, 2158, 2160, 2161, 2511/3, 2512, 2513, 2331, 2482, 2481, 2464, 2463, 2458, 2453, 12006, 2452, 2449, 2443, 2442, 2423, 2422, 2421, 2420, 2396, 2391, 2340, 2341, 2342, 2339, 2338, 2344, 2393, 2392, 2414, 2413, 2303, 2302, 2299, 2298, 2295, 2483, 2485, 2486/1, 2490/3, 2494, 2484, 2518, 2519/1, 2490/3, 2519/3, 2488/3, 2489/1, 2489/3, 2489/2, 2488/4, 2490/5, 2491/5, 9492/1, 2496, 2499, 2500, 2501, 2502/2, 2520/1, 2520/2, 2526, 2527, 2528/1, 2530, 2528/2, 2531/1, 2531/2, 2532/2, 2536, 2540, 2544, 2543, 2542, 2541/1, 2546, 2545/2, 2550, 2551, 2554, 12008, 2559, 2560, 2562, 2563, 2564, 2568, 2569, 2574, 2582, 2575, 2581, 2585, 2589, 2593, 2594, 2595, 2602, 2603, 2605, 2604, 2606, 2609, 2610/1, 2616, 2631, 2634, 2633, 2637, 2636, 2638, 2641, 2642.

Zgodnie z art. 6 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) powyższa inwestycja jest inwestycją celu publicznego. Teren objęty wnioskiem nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, gdyż dla tego terenu gmina nie przystąpiła do opracowywania nowego, ani też zmiany wcześniej obowiązującego planu miejscowego.

Analizując zgromadzony materiał dowodowy stwierdzono co następuje: Przedsięwzięcie p.n.: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”, polega na budowie siedmiu studni wierconych, dwóch stacji uzdatniania wody, terenowego zbiornika retencyjno - wyrównawczego oraz sieci wodociągowej pierścieniowej dla zaopatrzenia w wodę pitną mieszkańców wsi Blizne. Ponadto w przyszłości do wodociągu zostanie włączona istniejąca sieć wodociągowa wsi Jasienica Rosielna. We wsi Blizne do sieci wodociągowej będzie włączonych 499 budynków mieszkalnych jednorodzinnych, Szkoła Podstawowa, Dom Strażaka, Wiejski Ośrodek Zdrowia, przedszkole, Dom Spokojnej Starości, oczyszczalnia ścieków, siedem budynków Parafii Rzymsko-Katolickiej, sklep „OSM”, pawilon handlowy, sklep „Centrum”. Całość inwestycji realizowana będzie na terenie miejscowości Blizne.

Teren po projektowana inwestycję nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Powierzchnia terenu pod inwestycję wymagająca stałego wyłączenia  z dotychczasowego użytkowania gruntu to:

1) budowa stacji uzdatniania wody Blizne 1 wymaga stałego wyłączenia
w następujących miejscach:

–  studnia głębinowa P5,

    z działki nr ewid. 10178 obręb ewidencyjny Blizne należy wyłączyć grunt strefy sanitarnej bezpośrednich o powierzchni 17,0 m×11,0 m = 187 m2 = 0,0190 ha oznaczonej na mapie 1: 2000 literami A–B–C–D,

–  studnia głębinowa P15,

    z działki nr ewid. 10141/2 obręb ewidencyjny Blizne należy wyłączyć grunt strefy sanitarnej
o powierzchni 17,0 m×14,0 m = 238 m2 = 0,0240 ha oznaczonej na mapie 1: 2000 literami E–F–G–H,

–  studnia głębinowa P17,

     w celu wygrodzenia strefy sanitarnej bezpośredniej studni należy:

     –   z działki nr ewid. 10466 wyłączyć grunt o powierzchni 12,0m× 3,0m = 36m2

     –   z działki nr ewid. 01469/3 wyłączyć grunt o powierzchni 8,0m×14,0m = 112m2

     –   z działki nr ewid. 10463 wyłączyć grunt o powierzchni 3,0m×14,0m = 42m2

–   z działki nr ewid. 10470/3 wyłączyć grunt o powierzchni 2,0m × 3,0m = 6m2

      Łączna powierzchnia to: 0,0196 ha oznaczona na mapie 1:2000 literami I–J–K–L,

–  studnia głębinowa P16,

z działki nr ewid. 9566 obręb ewidencyjny Blizne należy wyłączyć grunt strefy sanitarnej bezpośredniej o powierzchni 16,0 m×16,0 m = 256 m2 = 0,0260 ha oznaczonej na mapie 1:2000 literami M–N–O–P,

– budowa budynku stacji uzdatniania wody, budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej i budowa uzbrojenia terenu  stacji uzdatniania wody Blizne 1 realizowane będzie na działkach nr ewid. 9550/2 i 3991 obręb ewidencyjny Blizne. Strefa                         sanitarna ochrony bezpośredniej stacji uzdatniania wody będzie wyłączona
z dotychczasowego użytkowania na powierzchni: 0,1700 ha  oznaczonej na mapie            1: 2000 literami R–S–T–U–W;

2) budowa stacji uzdatniania wody Blizne 2 wymaga stałego wyłączenia
z dotychczasowego użytkowania gruntu w następujących miejscach:

–  studnia głębinowa P4,

z działki nr ewid. 2295 obręb ewidencyjny Blizne należy wyłączyć grunt strefy sanitarnej bezpośredniej o powierzchni 16,0 m×16,0 m = 256 m2 = 0,0260 ha oznaczonej na mapie 1:2000 literami A’–B’–C’–D’,

–   studnia głębinowa P19,

z działki nr ewid. 2414 obręb ewidencyjny Blizne należy wyłączyć grunt strefy sanitarnej bezpośredniej o powierzchni 15 m×14 m = 210 m2 = 0,0210 ha oznaczonej na mapie 1: 2000 literami E’–F’–G’–H’,

–  studnia głębinowa P18 oraz budowa budynku stacji uzdatniania wody Blizne 2, budowa zbiornika wyrównawczego wody czystej wraz z uzbrojeniem terenu stacji uzdatniania wody Blizne 2 realizowana będzie na działkach nr ewid. 2339, 2340, 2342 i części działki nr ewid. 2341 obręb ewidencyjny Blizne; z rolniczego użytkowania należy wyłączyć teren o powierzchni: 0,1710 ha, oznaczonej na mapie 1: 2000 literami I’–J’–K’–L’–H’,

-  budowa zbiornika retencyjno - wyrównawczego z działek nr ewid. 8210/2, 8212/3, 8242/6  należy  wyłączyć tereny strefy ochrony bezpośredniej zbiornika retencyjnego –   wyrównawczego o powierzchni : 0,0530 ha, oznaczonej na mapie 1:2000 literami  M–N–O–P,

Łączna powierzchnia terenu pod inwestycję wymagająca stałego wyłączenia                                z dotychczasowego użytkowania gruntu to 0,5296 ha w klasach: RIVa, RIVb, PsIV, B-PsIV, ŁIV, ŁV, W-ŁV, PsVI, Lz, N i dr. Obszar,  o którym mowa wyżej, zgodnie z ustawą z dnia   3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (j. t. Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1266 z późn. zm.) nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Projektowana sieć wodociągowa częściowo będzie zlokalizowana na gruntach leśnych. Inwestycja liniowa, podziemna w postaci sieci wodociągowej nie spowoduje zmiany dotychczasowego sposobu użytkowania gruntów leśnych a tym samym konieczności zmiany ich przeznaczenia i wyłączenia z produkcji leśnej. Realizacja inwestycji liniowej, podziemnej w postaci sieci wodociągowej nie spowoduje uszkodzenia istniejącego drzewostanu a w przyszłości na gruncie tym będzie możliwość prowadzenia gospodarki leśnej w zakresie wynikającym z przepisów ustawy o lasach, w szczególności zgodnie z ustaleniami obowiązującymi w planie urządzenia lasu.

Teren inwestycji posiada prawny dojazd z sieci dróg publicznych.

Wójt Gminy Jasienica Rosielna w swojej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr 2/2011 znak: GG.6220.2.2011 z dnia 14.09.2011 r., stwierdził, brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej, wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi, oraz Stacjami Uzdatniania Wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna”.

Projekt decyzji został uzgodniony stosownie do przepisów określonych w art. 53, ust. 4 pkt 5, pkt 6, pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w trybie art. 106 Kpa z:

- Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w zakresie terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych – uzgodniono pozytywnie projekt decyzji stosownie do art. 53, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                                   i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.),

- Starostą Brzozowskim w Brzozowie, w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych – postanowieniem o znaku GNN.6123.66.2012 z dnia 2012-04-30,

- Marszałkiem Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie, w zakresie melioracji wodnych – postanowieniem o znaku: OS.507.8.896.2012 z dnia 2 maja 2012 r. W wyniku uzgodnienia Inwestor zobowiązany został aby na etapie projektowania dokonał uzgodnienia kolizji zamierzenia inwestycyjnego z urządzeniami melioracji wodnych podstawowych i szczegółowych. Uzgodnienia należy dokonać w Podkarpackim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie, Oddział w Sanoku, ul. Piłsudskiego 10,

- Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie, w zakresie lokalizacji inwestycji na gruntach leśnych zlokalizowanych na działkach nr ewid. 8710, 8182, 8715 położonych w miejscowości Blizne – postanowieniem Zn. spr.: ZZ-21201-88/12 z dnia 12.06.2012 r.,

- Dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych w Brzozowie, w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego – postanowieniem o znaku ZDP.5449.35.2012 z dnia 04.05.2012 r.

- Dyrektorem Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie, w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego – postanowieniem o znaku: PZDW-RDW-VI-d/6201/28cp/12 z dnia 27.04.2012 r. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie postanowił uzgodnić projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w zakresie: 1. lokalizacji w obszarze zabudowanym: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”  realizowanego w ramach przedsięwzięcia pt.: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna”, na działkach położonych w obrębie ewidencyjnym Blizne. 2. Umieszczenia sieci wodociągowej wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w pasie drogi wojewódzkiej Nr 886 Domaradz – Brzozów – Sanok na warunkach zarządcy drogi.

- Dyrektorem Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, w zakresie określonym w art. 53 ust. 4, pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - uzgodniono pozytywnie projekt decyzji stosownie do art. 53, ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie pismem znak: ZU-441-5-128/12 z dnia 07 maj 2012 r., poinformował, że część działek przeznaczonych pod przedmiotową inwestycję znajduje się w zasięgu zalewu wodą Q1% rzeki Stobnicy, tj. na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 6c lit. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 145). Oznacza to, że realizacja przedmiotowej inwestycji, na w/w części działek, wymaga uzyskania decyzji Dyrektora RZGW w Krakowie zwalniającej z zakazów określonych w art. 88l ustawy Prawo wodne. Zgodnie z zaleceniem Dyrektora RZGW w Krakowie zapis dotyczący wymienionego powyżej zagadnienia został zamieszczony w pkt 2, ppkt b niniejszej decyzji.

Biorąc powyższe pod uwagę jak również to, że w toku postępowania inne strony nie wniosły istotnych uwag i zastrzeżeń orzeczono jak w rozstrzygnięciu.

Rozpatrując przedmiotowy wniosek ustalono warunki zabudowy i sposób zagospodarowania terenu inwestycji planowanej na w/w działkach biorąc pod uwagę:

-          przepisy szczególne;

-          dokumenty złożone przez wnioskodawcę.

 

P o u c z e n i e

1. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do  Samorządowego

       Kolegium Odwoławczego w Krośnie ul. Bieszczadzka 1 za moim pośrednictwem,

       w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

2. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu.

3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji.

4. Zgodnie z art. 53 ust. 6 odwołanie od decyzji powinno zawierać zarzuty odnoszące

    się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania

    oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Z a ł ą c z n i k i:

-          załączniki graficzne nr 1, nr 2, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 i nr 9 sporządzone na kopii mapy ewidencji gruntów w skali 1: 2000 stanowiące integralną część niniejszej decyzji. (załączniki graficzne dostępne są na stronie internetowej Gminy Jasienica Rosielna: http://www.jasienicarosielna.pl/ oraz w Urzędzie Gminy w Jasienicy Rosielnej, pok. nr 6 w godz. od 715 do 1515 w dni pracy).

 

O t r z y m u j ą:

 1. Strony postępowania według wykazu w aktach sprawy,
 2. Pozostałe strony postępowania poprzez publiczne obwieszczenie,
 3. A/a.

Do wiadomości:

 1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Jasienicy Rosielnej,
 2. Tablica ogłoszeń Sołectwa Blizne,
 3. BIP Urzędu Gminy Jasienica Rosielna, http://jasienica.bip.krosoft.pl/.

 

            Projekt decyzji przygotowała, zgodnie z przepisami art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym osoba wpisana na listę izby samorządu zawodowego urbanistów:

-          mgr inż. arch. Iwona Skomiał - Nr KT-198