Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Informacja w sprawie wykonania przyłączy wodociągowych do budynków

Informacja w sprawie wykonania przyłączy wodociągowych do budynków

Nawiązując do informacji w sprawie wykonania dokumentacji na przyłącza do budynków/działek Zespół ds. Budowy Wodociągu informuje, że uzyskał pozwolenie na budowę dla wszystkich,  którzy wpłacili 230 zł oraz spełnili warunki potrzebne do wykonania w/w dokumentacji.
Po rozpoznaniu cenowym dotyczącym wyceny kosztów wykonania przyłączy (od kilku firm), Zebranie Wiejskie w dniu 15 września 2013 r. podjęło uchwałę o wspólnym wykonaniu przyłączy dzieląc koszty na ilość budynków/działek uczestniczących w pozwoleniu na budowę.
Zebranie postanowiło, aby do końca czerwca 2014 r. każdy uczestnik tego zadania zgromadził na koncie Zespołu ds. Budowy Wodociągu kwotę 1 200 zł.

Wpłaty należy dokonywać na konto 16 8642 1067 2009 6703 1348 0001 w Banku Spółdzielczym tytułem „Wykonanie przyłącza". W tytule prosimy wpisać imię i nazwisko oraz numer domu/działki.

Wykonanie przyłączy nastąpi dopiero po odebraniu do użytku sieci wodociągowej, której przewidywany termin zakończenia to czerwiec 2014 r., w związku z czym ostateczna kwota oraz termin rozpoczęcia wykonania przyłączy zostaną podane w okresie wiosennym 2014 r. po podpisaniu umowy z wykonawcą przyłączy.
Warunkiem zlecenia wykonania przyłącza do budynku/działki będzie pełna wpłata na konto Zespołu ds. Budowy Wodociągu obowiązująca za przyłącz, określona na wiosnę 2014 r. W przypadku nie spełnienia tych warunków (nie pełna wpłata) uczestnikowi zadania, o którym mowa wyżej zostaną zwrócone pieniądze bez odsetek, a dokumentacja na wykonanie jego przyłącza starci moc po oddaniu do użytku wykonanych przyłączy.
Dokumentacja przyłączy wodociągowych jest do wglądu w budynku Zaplecza Turystycznego przy Cmentarzu w Bliznem.