Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

SZLACHETNA PACZKA

resized IMG 2090SZLACHETNA PACZKA to ogólnopolski projekt pomocy rodzinom żyjącym w trudnej sytuacji materialnej.
Co roku angażuje w pomoc setki tysięcy ludzi:
•wolontariuszy,
•darczyńców,
•dobroczyńców.
W Paczce konkretny człowiek pomaga konkretnemu człowiekowi.
Wolontariusze odwiedzają najbardziej potrzebujących w swoim otoczeniu. Poznają ich historie, przyczyny trudnej sytuacji.
Jakim rodzinom pomagamy w SZLACHETNEJ PACZCE?
Chore lub niepełnosprawne dziecko w rodzinie
Rodzice z ciężko chorym lub niepełnosprawnym dzieckiem często borykają się min. z:
- wysokimi kosztami leczenia, rehabilitacji
- koniecznością nieustannej opieki
Choroba lub niepełnosprawność w rodzinie
Podobnie jak w powyższym przypadku rodzina ciężko chorej lub niepełnosprawnej osoby często boryka się z wysokimi kosztami leczenia, koniecznością opieki, czasem koniecznością rezygnacji z pracy.
Rodzina wielodzietna. Czyli rodzina, w której jest troje lub więcej dzieci,
a rodzice pomimo starań nie są w stanie zapewnić dzieciom odpowiednich warunków rozwojowych i edukacyjnych.
Starość i samotność.
Samotne osoby w podeszłym wieku, które pozostawione samym sobie walczą z chorobą lub niedołężnością, a zbyt niska renta lub emerytura powoduje brak możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb.
Nieszczęście
Czyli zdarzenie losowe (powódź, pożar, a także śmierć jednego z członków rodziny), które postawiło rodzinę w trudnej sytuacji. Odbudowanie strat może przekraczać możliwości finansowe wielu rodzin.
Samotny rodzic
Włączamy tu osoby, które mają na utrzymaniu jedno lub więcej osób i które nie mają kogo prosić o wsparcie. Dodatkowym obciążeniem może być nierozwiązana sytuacja rodzinna lub mieszkaniowa.
Inne
Do tego kryterium włączamy rodziny, których przyczyny biedy nie należą do żadnego z wcześniej wspomnianych kryteriów, a jesteśmy przekonani, że trzeba im udzielić pomocy. To rodziny, których zła sytuacja materialna może być spowodowana np. trudną sytuacją na rynku pracy, niechęcią do zatrudniania osób w wieku średnim.
Kluczowym aspektem włączenia rodziny do SZLACHETNEJ PACZKI jest to, czy faktycznie jej członkowie podejmują starania, by poprawić swoją sytuację oraz czy przyczyny biedy są obiektywne.
Darczyńcy, po przeczytaniu opisu przygotowanego przez wolontariusza, wybierają rodzinę, której chcą pomóc i przygotowują pomoc materialną dopasowaną do potrzeb tej konkretnej rodziny.
Misją SZLACHETNEJ PACZKI jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami.
System ten oparty jest o ideę miłości wzajemnej, wolności i wiary w potencjał drugiego człowieka.
W 2013 roku SZLACHETNA PACZKA odbyła się po raz trzynasty, pod hasłem „Nie ma Polski biednej i bogatej. Jest jedna Polska”. W naszym rejonie po raz pierwszy. Objętych pomocą zostały 24 rodziny z gminy Jasienica Rosielna
i Domaradz. Liderem rejonu był Sławomir Kurcoń. W projekt zaangażowało się 9 wolontariuszy, którzy spotkali się z potrzebującymi rodzinami. Finał Szlachetnej paczki odbył się 7 i 8 grudnia. Magazyn znajdował się w Zapleczu Turystycznym w Bliznem. Odwiedzili nas darczyńcy z różnych regionów Polski, np. z województwa śląskiego, małopolskiego, mazowieckiego. Jednym
z darczyńców była drużyna siatkarek KS DevelopRes Rzeszów, która przygotowaną paczkę zawiozła osobiście do wybranej przez siebie rodziny. Jedną paczkę przygotowywało średnio 21 darczyńców – były wśród nich rodziny, grupy znajomych, współpracowników, klasy szkolne. Średnia wartość packi to 1691 zł.