Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Projekt pt. „Angielski też może stać się hobby…"

Na terenie Zespołu Szkół w Bliznem w roku szkolnym 2014/2015 realizowany będzie projekt pt. „„Angielski też może stać się hobby… - wykorzystanie technologii informacyjnych w praktycznej nauce języka obcego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt skierowany jest do uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz I-III Gimnazjum. Uczniowie korzystać będą bezpłatnie z  6 godzin języka angielskiego w miesiącu. W zależności od stopnia zaawansowania  umiejętności posługiwania się językiem angielskim uczniowie zakwalifikowani zostaną na:
-zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z języka angielskiego (dla uczniów, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali ocenę  dobry lub wyższą)
- zajęcia wyrównawcze z języka angielskiego (dla uczniów, którzy w poprzednim roku szklonym otrzymali ocenę z j. angielskiego niższą niż dobry)
W ramach zajęć uczniowie będą  rozwijać  sprawność mówienia i słuchania, kształtować umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi ustnych, skuteczne używanie języka w codziennych sytuacjach, wyrabiać umiejętności pracy z pomocami dydaktycznymi (słowniki, filmy, programy multimedialne i komputerowe)
Zajęcia odbywać się będą w nowych multimedialnych salach.
Informacje o projekcie można znaleźć na stronie internetowej:
- Szkoły : blizne.edupage.org
- Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego:  www.blizne.net

Celem projektu jest wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej Zespołu Szkół w Bliznem ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych w zakresie nauki języka angielskiego oraz rozwój kompetencji kluczowych w tym zakresie wśród uczniów ZS w Bliznem.
Dane OKE pokazują, że zdawalność j.angielskiego na poziomie podstawowym wśród uczniów ZS w Bliznem kształtują się poniżej średniej tj. na poziomie  4 staninu, na 9 możliwych. Dla porównania w sąsiednich gminach osiągnięty został poziom 7-8 .
Języki obce - dla niektórych rzecz zupełnie normalna, codzienność, dla innych czarna magia. Jak bardzo są przydatne? Czy warto się ich uczyć? Czy rzeczywiście przyda nam się ta wiedza i do czego? Takie pytania nurtują aktualnie wielu ludzi na całym świecie. Młodzież w szkole czuje się zmuszana do nauki języków obcych i nieraz zastanawia się, czy naprawdę warto się ich uczyć.
Język angielski staje się  międzynarodowym komunikatorem, co oznacza, że dobrze jest znać ten język na przyzwoitym poziomie.
Dzisiejsza młodzież stoi przed szansą darmowej nauki języków obcych w ramach nauki szkolnej. Dlaczego z tego nie skorzystać i nie nabyć w ten sposób potencjału niezbędnego do zapewnienia sobie lepszej przyszłości?
Nauka języków obcych to ważny, ale jednocześnie trudny przedmiot i aby go zaakceptować i mieć motywację do nauki, trzeba najpierw odkryć jego zalety. Nauka języka to coś więcej niż wkuwanie słówek, a każdy może znaleźć coś interesującego w języku obcym i stojącej za nim kulturze.

Jakie korzyści daje znajomość języków obcych?
Praca: Znając język obcy, masz większe możliwości na rynku pracy.
Zrozumienie innej kultury: Poznajesz różne aspekty kultury danego kraju, lepiej rozumiesz jego mieszkańców oraz sam język.
Podróże: Czujesz się pewniej i swobodniej podczas wyjazdów zagranicznych, ponieważ potrafisz się porozumieć; Możesz nawiązywać ciekawe znajomości.
Gimnastyka umysłu: Cały czas ćwiczysz pamięć krótko- i długoterminową; Rozwijasz swoją kreatywność, zdolność kojarzenia oraz rozwiązywania problemów.
Nauka języków obcych pomaga także w nauce innych przedmiotów. Dzieci, które uczą się języka osiągają lepsze wyniki, gdyż ich pamięć i sposób organizowania wiedzy jest doskonalszy. Umożliwia to im również kontynuowanie nauki w lepszych szkołach, gdyż znajomość języków obcych jest mile widziana i dobrze punktowana w dobrych, cieszących się nienaganną opinią i niezłym poziomem szkołach ponadgimnazjalnych i uczelniach wyższych.

Mając świadomość powyższych zalet, trzeba dążyć do tego, by pokonać barierę językową, która utrudnia nam komunikowanie się w obcym języku. Bardzo często jest ona związana z niską samooceną ucznia. Samoocena człowieka wpływa na całe jego życie, także na sposób uczenia się oraz osiągane wyniki. W przypadku nauki języków obcych samoocena jest obok motywacji kluczową cechą decydującą o tym, czy uda nam się osiągnąć sukces, czy nie. Zaniżona samoocena sprawia, że bariera językowa, zwłaszcza na początku nauki, wydaje nam się przeszkodą nie do pokonania. Wstydzimy się odezwać, boimy się ośmieszenia lub krytyki, nie wierzymy we własne możliwości („W życiu się tego nie nauczę!”). To najczęstszy powód trudności pojawiających się podczas nauki języków obcych.

Czy myślisz że poliglotą trzeba się urodzić?
Wszyscy najwięksi, współcześni poligloci, twierdzą zgodnie, że:
1. Talent, nawet jeśli istnieje, to gra najmniejszą rolę w całym procesie
2. Każdy (!) może się nauczyć języka do poziomu biegłości
3. Metody są wtórne w stosunku do motywacji i zainteresowania