Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna” - informacje o trasach

Nordic Walking Park "Gmina Jasienica Rosielna" tworzą cztery trasy o różnej długości (od 5 do 15 km) i trudności. Powstała tu również infrastruktura w postaci punktów pomiaru tętna, tablic z ćwiczeniami oraz tablic z przebiegiem tras. Trasy na całej długości są odpowiednio oznakowane, co ułatwia uczestnikom przemarsz wybranym przez siebie szlakiem.

resized DSC03013

Trasa nr 1 Jasienica Rosielna (żółta)
(długość – 5,4 km; szacunkowy czas przejścia – 1 godz.)

Najkrótsza z tras wchodzących w skład Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna” 5,4-kilometrowa pętla oznakowana kolorem żółtym. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycje zamieszczono na tablicy z opisami tras, z parku gminnego w Jasienicy Rosielnej ruszamy na szlak. Alejkami zrewitalizowanego zabytkowego podworskiego parku dochodzimy do asfaltowej drogi i skręcamy w prawo. Idziemy w kierunku przysiółka Jasionka. Z prawej strony dołącza zielony szlak i po chwili, za znakami szlaku skręcamy w lewo. Przekraczamy most na rzece Stobnicy i maszerujemy pomiędzy zabudowaniami. Po dojściu do skrzyżowania idziemy prosto i rozpoczynamy kilometrowe podejście. Po pokonaniu blisko 4-kilometrów trasy ponownie skręcamy w lewo i asfaltową drogą, pomiędzy zabudowaniami schodzimy do Jasienicy Rosielnej spinając pętlę żółtego szlaku.

Trasa nr 2 Jasienica Rosielna (zielona)
(długość – 8,2 km; szacunkowy czas przejścia – 1,5 godz.)

Ciekawa, poprowadzona w formie 8,2-kilometrowej pętli trasa, przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych miłośników nordic walkingu. Po wykonaniu rozgrzewki wychodzimy z parku, skręcamy w lewo i maszerujemy chodnikiem w kierunku centrum Jasienicy Rosielnej. Po 100-metrach skręcamy ponownie w lewo, przekraczamy most na rzece Rosielna i pomiędzy zabudowaniami ostro podchodzimy w górę. Mijamy ostatnie zabudowania i polną drogą maszerujemy w kierunku południowym. Po pokonaniu 1,3-kilometra trasy dochodzimy do punktu pomiaru tętna. Po zmonitorowaniu zakresu tętna z jakim maszerujemy skręcamy w lewo, a szlaki: czerwony i czarny idą dalej prosto. Schodzimy do asfaltu i kilometr dalej ponownie łączymy się z trasami: czerwoną i czarną. Asfaltową drogą na lewym brzegu rzeki Stobnicy dochodzimy do skrzyżowania. Szlaki: czerwony i czarny skręcają tu w lewo, do parku w Jasienicy Rosielnej. My łączymy się z żółtą trasą, za znakami szlaku skręcamy w prawo i po kilkuset metrach w lewo. Przechodzimy przez most na rzece Stobnicy i zataczając blisko 4-kilometrową pętlę wracamy do parku w Jasienicy Rosielnej.

 Trasa nr 3 Jasienica Rosielna (czerwona)
(długość – 10,3 km; szacunkowy czas przejścia –  2 godz.)

Wymagająca trasa, ponad 10-kilometrowa pętla, pokonanie której zajmie nam ok. 2 godz. Po wykonaniu rozgrzewki, której propozycja zamieszczona jest na tablicy z opisem tras, ruszamy na szlak. Początkowo przebieg szlaku pokrywa się z trasą zieloną, a na długim odcinku z trasą czarną. Za znakami szlaku, raz w górę raz w dół maszerujemy chodnikiem, asfaltem i polną drogą. Dochodzimy do wsi Blizne i przekraczając most na rzece Stobnicy, wąską asfaltową ścieżką dochodzimy do zabytkowego XV w. zespołu plebańsko-kościelnego wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zachowując ostrożność przekraczamy drogę wojewódzką nr 886 i przy gminnym obiekcie turystycznym dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Informacje na niej zawarte pomogą w sprawnym ich przeprowadzeniu. Po wykonaniu ćwiczeń ruszamy dalej i ponownie przekraczając drogę nr 886, oraz rzekę Stobnicę wracamy do gminnego parku w Jasienicy Rosielnej, gdzie kończymy naszą wędrówkę.
Trasa nr 4 Jasienica Rosielna (czarna)
(długość – 14,4 km; szacunkowy czas przejścia –  3 godz.)
Najdłuższa z tras, oznakowana kolorem czarnym, 14,4-kilometrowa trasa przebiegająca przez Jasienicę Rosielną, Orzechówkę i Blizne. Znaczna część czarnego szlaku pokrywa się z czerwoną trasą Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna”. Wychodzimy z parku chodnikiem, a następnie asfaltową drogą mijamy ostatnie zabudowania Jasienicy Rosielnej. Nawierzchnia zmienia się na gruntową, a my ostro podchodzimy do punktu pomiaru tętna. Zielony szlak, który towarzyszył nam od startu skręca tu w lewo. My maszerujemy dalej prosto i w Orzechówce dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Po skręcie w lewo, gruntową drogą dochodzimy do asfaltu, skręcamy w lewo i na 9-kilometrze trasy łączymy się z czerwonym szlakiem. Ścieżką nad rzeką Stobnicą dochodzimy do zabytkowego, XV-wiecznego zespołu plebańsko-kościelnego w Bliznem (z listy światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO). Zachowując ostrożność, dwukrotnie przekraczamy drogę nr 886 i za znakami szlaku po pokonaniu ponad 14-kilometrów, spinamy pętlę czarnego szlaku. Trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej.

Trasa nr 4 Jasienica Rosielna (czarna)
(długość – 14,4 km; szacunkowy czas przejścia –  3 godz.)

Najdłuższa z tras, oznakowana kolorem czarnym, 14,4-kilometrowa trasa przebiegająca przez Jasienicę Rosielną, Orzechówkę i Blizne. Znaczna część czarnego szlaku pokrywa się z czerwoną trasą Nordic Walking Park „Gmina Jasienica Rosielna”. Wychodzimy z parku chodnikiem, a następnie asfaltową drogą mijamy ostatnie zabudowania Jasienicy Rosielnej. Nawierzchnia zmienia się na gruntową, a my ostro podchodzimy do punktu pomiaru tętna. Zielony szlak, który towarzyszył nam od startu skręca tu w lewo. My maszerujemy dalej prosto i w Orzechówce dochodzimy do tablicy z ćwiczeniami. Po skręcie w lewo, gruntową drogą dochodzimy do asfaltu, skręcamy w lewo i na 9-kilometrze trasy łączymy się z czerwonym szlakiem. Ścieżką nad rzeką Stobnicą dochodzimy do zabytkowego, XV-wiecznego zespołu plebańsko-kościelnego w Bliznem (z listy światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO). Zachowując ostrożność, dwukrotnie przekraczamy drogę nr 886 i za znakami szlaku po pokonaniu ponad 14-kilometrów, spinamy pętlę czarnego szlaku. Trasa dedykowana osobom o dobrej kondycji fizycznej.