Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

NASZE DZIEDZICTWO

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego realizuje  projekt „NASZE DZIEDZICTWO” dofinansowany w ramach Programu Narodowego Instytutu Dziedzictwa – Wolontariat dla dziedzictwa. Realizowany będzie w kwietniu 2016 roku w Bliznem. Dotyczył będzie działań związanych z popularyzacją lokalnego dziedzictwa kulturowego tj. zabytkowego zespołu kościelno-plebańskiego w Bliznem, w tym kościoła gotyckiego z XV w. wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa Naturalnego i Kulturalnego UNESCO. Celem głównym jest ułatwienie i generowanie społecznego zaangażowania młodych w poznawanie własnego dziedzictwa. Podejmowane działania dotyczyć będą funkcji edukacyjnej dziedzictwa kulturowego, wykorzystane zostaną informacje powszechnie znane wśród społeczności, wiedza starszego pokolenia przekazana zostanie młodym pobudzając ich zainteresowanie i chęć uczenia się historii lokalnej.
W szczególności zapraszamy na:
- grę historyczno-terenową „Nasze zabytki”
- wystawę fotografii- dostępna od 29 kwietnia 2016 w dolnym kościele

resized Nasze dziedzictwo blizne