Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Treść pożegnania Księdza Kanonika Stanisława Wawrzkowicza

kanonik

Blizne, 16 listopada 2019r.

„ Bóg działa w historii przez człowieka,
natomiast w człowieku przez się,”
C.K. Norwid.     

Po 38 latach pobytu w parafii Blizne w wieku 81 lat nagle odszedł od nas nasz proboszcz, opiekun duchowy ksiądz kanonik Stanisław Wawrzkowicz.
Pracował z nami przez 27 lat jako proboszcz oraz 11 lat był księdzem emerytem wspomagając w obowiązkach kapłańskich obecnego naszego Księdza . proboszcza Marka Grzebienia.
Ksiądz kanonik urodził się w styczniu 1938 roku w Malinówce jako czwarte dziecko i miał pięcioro rodzeństwa. Po skończonym w Krośnie Gimnazjum w roku 1957 wstępuje do Seminarium Duchownego  w Przemyślu.
Od 1963 roku rozpoczyna pracę duszpasterską , najpierw w Giedlarowej następnie w Nowotańcu, Rzeszowie i Jedliczu.
W sierpniu 1974 roku obejmuje probostwo w parafii Lutowiska.
W roku 1981 po nagłej śmierci księdza proboszcza Stanisława Siuty zostaje przez ordynariusza przemyskiego bpa. Ignacego Tokarczuka przeniesiony do Bliznego na dwa miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego w Polsce. Miał wówczas 43 lata życia i 18 lat kapłaństwa.
Na początku kończy prace rozpoczęte przez księdza Siutę i rozpoczyna za namową parafian jednoczenie wiernych wokół mającej blisko 80 lat idei budowy Nowej Świątyni, nie zapominając o zabytkowym Kościele i jego otoczeniu. Efektem tych prac konserwatorskich było wpisanie Świątyni na Światową Listę Dziedzictwa Kultury UNESCO w 2004 roku.
Uczestniczy w zebraniach wiejskich sołectwa Blizne. Na takim zebraniu zostaje w 1991 roku wybrany Komitet Budowy Kościoła, który od tego czasu do 2008 roku w każdą niedzielę zbiera się by prowadzić budowę Świątyni. Za zgodą księdza proboszcza Komitet sam gromadzi pieniądze, materiały i miejscowych pracowników na potrzeby budowy Kościoła. Po 10 latach prac budowlanych bp Stefan Moskwa w marcu 2001 roku poświęca Nową Świątynię a ksiądz proboszcz na wieżę Nowego Kościała funduje 500 kilogramowy dzwon o imieniu Maria, Michał. Rozpoczynają się prace wykończeniowe w Kościele obecnie kontynuowane przez księdza proboszcza Marka Grzebienia.
Nasz  świętej pamięci kanonik aktywnie współpracował ze Szkołą i gminą. Był uczestnikiem wmurowania kamienia węgielnego poświęconego przez papieża Jana Pawła II w1983 roku pod rozbudowę Szkoły. Wrócił z nauką religii do Szkoły w roku szkolnym 1990/91. Wyraził zgodę na budowę oczyszczalni ścieków  na gruntach plebańskich dla potrzeb Szkoły. Za przyzwoleniem Kurii przemyskiej przekazuje plebańską zabudowaną działkę budynkiem szkolnym  na rzecz gminy. Dokonuje zamiany gruntów  kościelnych  z gminą pod budowę  gminnej oczyszczalni ścieków.
Rok 1994 to początek budowy zabudowań klasztornych  Wspólnoty Niepokalanej Matki Wielkiego Zawierzenia na zboczu góry św. Michała. Za zgodą gospodarza parafii Komitet Budowy Kościoła wspiera tą budowę materiałami pomocniczymi, narzędziami i przekazuje zbędne materiały .
Tak powstaje w Bliznem „Oś Formacji Człowieka” mająca początek przy Zabytkowym Kościele a jej zakończeniem jest szczyt góry św. Michała. Całość jest połączona Drogą Krzyżową.
Efekty pracy ówczesnego proboszcza były nagradzane medalami:  Ministra Kultury, Ministra Oświaty, Ministra Środowiska a także przez Pana Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego, który odznaczył Go Złotym Krzyżem Zasługi w 2008 roku.
Świętej pamięci księże kanoniku jeszcze raz dziękujemy za trud Twej pracy na rzecz naszej wspólnoty parafialnej. Zobowiązujemy się by o Tobie pamiętały nasze dzieci, wnuki i prawnuki a  Miłosierny Bóg niech Tobie da godne miejsce w Niebie.


Poeta napisał:        
„W ZDROWIU I CHOROBIE NIOSĄ NAS DNI I NOCE KU WIELKIEMU CELOWI.
POZWÓLMY SIĘ OBJĄĆ  ŻYCIEM WIECZNYM W JEZUSIE CHRYSTUSIE,”
J.A BENGAL.