Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Informacja w sprawie budowy wodociągu w Bliznem

Utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego i powołany przez Zebranie Wiejskie w 2006 r. Zespół ds. Budowy Wodociągu, wyłonił ze swojego grona trzy osoby tj. Pantoł Marian, Nogaj Roman, Zarych Józef do prowadzenia spraw związanych z grupowym zleceniem wykonania dokumentacji na przyłącza do poszczególnych budynków/działek.

Sposób i tryb wykonania samych przyłączy, które będą kosztem właściciela budynku nastąpi po wykonaniu głównej sieci sfinansowanej przez Gminę Jasienica Rosielna i środki zewnętrzne. Każdy chętny na przyłączenie się do sieci wodociągowej będzie musiał ponieść koszty związane z wykonaniem dokumentacji na przyłącz do budynku/działki.

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do sieci wodociągowej, a nie złożyły oświadczenia na przyłącz wodociągu do 20 lutego 2012 r. oraz nie mają na swojej działce zaprojektowanej sieci wodociągowej, będą musiały przed dokonaniem wpłaty uzyskać własnym staraniem umowę cywilno – prawną z właścicielem sąsiedniej bądź sąsiednich działek, dotyczącą dysponowania działką na cele budowlane, przez które będzie przebiegał przyłącz. Podpisaną umowę należy dostarczyć do siedziby Zespołu w budynku przy cmentarzu.

Każdy, kto zdecyduje się na udział w grupowym zleceniu wykonania dokumentacji na przyłącz będzie zobowiązany do podpisania umowy z inwestorem zastępczym (który zostanie podany w późniejszym terminie).

Umowa ta zostanie dostarczona do podpisania do domu, po dokonaniu wpłaty.

Koszt wykonania dokumentacji na przyłącz dla budynku/działki w systemie grupowym wynosi 230 zł - płatne w Banku Spółdzielczym na nr konta 16 8642 1067 2009 6703 1348 0001, w terminie do 15 grudnia 2012 r. (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko właściciela budynku/działkiW przypadku nie spełnienia warunków wpłacone pieniądze zostaną zwrócone bez odsetek.

Osoby, które nie wezmą udziału w grupowym zgłoszeniu wykonania dokumentacji na przyłącz będą mogły wykonać taką dokumentację i przyłącz do budynku/działki indywidualnie po kosztach obowiązujących w danym czasie.

Właściciel budynku wskaże miejsce na montaż wodomierza dostarczonego przez Gminę na projektowanym przyłączu.

W sprawach wątpliwych prosimy o kontakt:

1. Budynek przy cmentarzu w Bliznem (zaplecze sanitarno - turystyczne) we wtorki od godziny 800-1000, a w środy od 1600-1800.

2. Urząd Gminy Jasienica Rosielna pokój nr 6, 13 4306032 wewnętrzny 54.

3. www.blizne.net (wzory umów cywilno-prawnych)