Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Książka "Ksiądz Stanisław Siuta"

Końcem roku 2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego wydało książkę autorstwa Ś.P. Józefa Nogaja pt. "Ksiądz Stanisław Siuta". Książka do nabycia u Pana Sołtysa.

resized okladka siuta

Od autora (Józef Nogaj):

"Niniejsza praca, powstająca z inspiracji grupy osób pragnących wyrazić ks. Stanisławowi Siucie uznanie i wdzięczność, usiłuje pokazać cały zespół trudności, z którymi musiał się on zmierzyć przede wszystkim na polu konserwatorskiej działalności w Bliznem, natomiast mniej miejsca poświęca jego pracy duszpasterskiej, chociaż nie pomija jej w zupełności. Te dwa obszary aktywności Księdza w rzeczywistości ściśle wzajemnie się przenikają, a wynika to z samej natury kapłańskiego posłannictwa.

Jest także ta praca pochwałą zdecydowanej większości bliźnian, którzy dali się porwać ks. Stanisławowi Siucie i włączyli własny wysiłek duchowy, fizyczny i materialny w ratowanie religijnego i kulturowego dziedzictwa przodków. A nie było to zaangażowanie łatwe do udźwignięcia, zważywszy wielkie utrudzenie parafian licznymi przeciwnościami życia codziennego i niesprzyjającą ideologią ateistyczną oraz tkwiącym w społecznej świadomości środowiska dążeniem do budowy nowej świątyni. Nie pomniejszają owego wysiłku ani występujące sporadycznie przeciwieństwa, czy spory wokół kwestii zasadniczej, ani tym bardziej akty zwykłej ludzkiej przekory nieodzowne we wszelkich działaniach społecznych.

Mam świadomość wielu ograniczeń i niedoskonałości przedkładanego opracowania, ale jeżeli przyczyni się ono, choćby w skromnym stopniu, do przedłużenia pamięci o ks. Stanisławie Siucie i jego dokonaniach na rzecz ratowania bezcennego zespołu zabytkowego w Bliznem, zasadniczy cel będzie osiągnięty."