Witamy na stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego!.......... Jeżeli masz ciekawe zdjęcia lub opisy dotyczące naszej miejscowości i chcesz się nimi podzielić, napisz do nas: spb.blizne@gmail.com

Informacja w sprawie budowy wodociągu w Bliznem

Utworzony przez Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego i powołany przez Zebranie Wiejskie w 2006 r. Zespół ds. Budowy Wodociągu, wyłonił ze swojego grona trzy osoby tj. Pantoł Marian, Nogaj Roman, Zarych Józef do prowadzenia spraw związanych z grupowym zleceniem wykonania dokumentacji na przyłącza do poszczególnych budynków/działek.

Sposób i tryb wykonania samych przyłączy, które będą kosztem właściciela budynku nastąpi po wykonaniu głównej sieci sfinansowanej przez Gminę Jasienica Rosielna i środki zewnętrzne. Każdy chętny na przyłączenie się do sieci wodociągowej będzie musiał ponieść koszty związane z wykonaniem dokumentacji na przyłącz do budynku/działki.

Osoby, które chciałyby przyłączyć się do sieci wodociągowej, a nie złożyły oświadczenia na przyłącz wodociągu do 20 lutego 2012 r. oraz nie mają na swojej działce zaprojektowanej sieci wodociągowej, będą musiały przed dokonaniem wpłaty uzyskać własnym staraniem umowę cywilno – prawną z właścicielem sąsiedniej bądź sąsiednich działek, dotyczącą dysponowania działką na cele budowlane, przez które będzie przebiegał przyłącz. Podpisaną umowę należy dostarczyć do siedziby Zespołu w budynku przy cmentarzu.

Każdy, kto zdecyduje się na udział w grupowym zleceniu wykonania dokumentacji na przyłącz będzie zobowiązany do podpisania umowy z inwestorem zastępczym (który zostanie podany w późniejszym terminie).

Umowa ta zostanie dostarczona do podpisania do domu, po dokonaniu wpłaty.

Koszt wykonania dokumentacji na przyłącz dla budynku/działki w systemie grupowym wynosi 230 zł - płatne w Banku Spółdzielczym na nr konta 16 8642 1067 2009 6703 1348 0001, w terminie do 15 grudnia 2012 r. (w tytule przelewu proszę podać imię i nazwisko właściciela budynku/działkiW przypadku nie spełnienia warunków wpłacone pieniądze zostaną zwrócone bez odsetek.

Osoby, które nie wezmą udziału w grupowym zgłoszeniu wykonania dokumentacji na przyłącz będą mogły wykonać taką dokumentację i przyłącz do budynku/działki indywidualnie po kosztach obowiązujących w danym czasie.

Właściciel budynku wskaże miejsce na montaż wodomierza dostarczonego przez Gminę na projektowanym przyłączu.

W sprawach wątpliwych prosimy o kontakt:

1. Budynek przy cmentarzu w Bliznem (zaplecze sanitarno - turystyczne) we wtorki od godziny 800-1000, a w środy od 1600-1800.

2. Urząd Gminy Jasienica Rosielna pokój nr 6, 13 4306032 wewnętrzny 54.

3. www.blizne.net (wzory umów cywilno-prawnych)

Wodociąg w Bliznem

W dniu 18.06.2012 r. wydano decyzję ustalającą sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego

polegająckranej na realizacji inwestycji o nazwie: „Budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno – wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne, Gmina Jasienica Rosielna”  realizowanego  w ramach przedsięwzięcia pt.: „Projektowanie, przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz ze studniami głębinowymi, zbiornikami retencyjno-wyrównawczymi oraz stacjami uzdatniania wody w miejscowości Blizne i Jasienica Rosielna”.

Planowany przebieg wodociągu (mapy):

    Mapa1     Mapa2     Mapa3     Mapa4     Mapa5     Mapa6     Mapa7     Mapa8     Mapa9 

Czytaj więcej: Wodociąg w Bliznem

Zaplecze Turystyczne w Bliznem

Gmina Jasienica Rosielna dzięki dofinansowaniu  z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 realizuje projekt pn.: „Rozwój infrastruktury turystyczno-społecznej na terenie Gminy Jasienica Rosielna poprzez dostosowanie do nowych funkcji użytkowych niezagospodarowanych oraz niedokończonych obiektów”.

resized zaplecze turystyczneObiekt przy cmentarzu pierwotnie miał pełnić funkcję zaplecza sanitarno-handlowego, lecz po  wybudowaniu części podpiwniczonej,  w związku z brakiem środków finansowych zaniechano jego budowy. Pozwoliło to na  uwzględnienie tego obiektu w przedmiotowym  projekcie przekształcając go na zaplecze sanitarno - turystyczne  m.in. pod potrzeby znacznego ruchu turystycznego związanego z licznym odwiedzaniem przez turystów Zabytkowego Zespołu Plebańskiego w Bliznem wpisanego na  Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego  UNESCO.

Dokończenie budowy i wyposażenie obiektu współfinansowane jest w 85 % ze środków  Unii Europejskiej.

Książka "Ksiądz Stanisław Siuta"

Końcem roku 2011 Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego wydało książkę autorstwa Ś.P. Józefa Nogaja pt. "Ksiądz Stanisław Siuta". Książka do nabycia u Pana Sołtysa.

resized okladka siuta

Od autora (Józef Nogaj):

"Niniejsza praca, powstająca z inspiracji grupy osób pragnących wyrazić ks. Stanisławowi Siucie uznanie i wdzięczność, usiłuje pokazać cały zespół trudności, z którymi musiał się on zmierzyć przede wszystkim na polu konserwatorskiej działalności w Bliznem, natomiast mniej miejsca poświęca jego pracy duszpasterskiej, chociaż nie pomija jej w zupełności. Te dwa obszary aktywności Księdza w rzeczywistości ściśle wzajemnie się przenikają, a wynika to z samej natury kapłańskiego posłannictwa.

Jest także ta praca pochwałą zdecydowanej większości bliźnian, którzy dali się porwać ks. Stanisławowi Siucie i włączyli własny wysiłek duchowy, fizyczny i materialny w ratowanie religijnego i kulturowego dziedzictwa przodków. A nie było to zaangażowanie łatwe do udźwignięcia, zważywszy wielkie utrudzenie parafian licznymi przeciwnościami życia codziennego i niesprzyjającą ideologią ateistyczną oraz tkwiącym w społecznej świadomości środowiska dążeniem do budowy nowej świątyni. Nie pomniejszają owego wysiłku ani występujące sporadycznie przeciwieństwa, czy spory wokół kwestii zasadniczej, ani tym bardziej akty zwykłej ludzkiej przekory nieodzowne we wszelkich działaniach społecznych.

Mam świadomość wielu ograniczeń i niedoskonałości przedkładanego opracowania, ale jeżeli przyczyni się ono, choćby w skromnym stopniu, do przedłużenia pamięci o ks. Stanisławie Siucie i jego dokonaniach na rzecz ratowania bezcennego zespołu zabytkowego w Bliznem, zasadniczy cel będzie osiągnięty." 

Stowarzyszenie Przyjaciół Bliznego

Witamy na oficjalnej stronie Stowarzyszenia Przyjaciół Bliznego. Strona jak widać jest w trakcie budowy. Prosimy o cierpliwość i zapraszamy do odwiedzenia za kilka dni.